Archive: ประวัติเชียงใหม่ Subscribe to ประวัติเชียงใหม่

ข้อมูลประวัติจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องราวความเป็นมา วัฒนธรรมเชียงใหม่ มรดกวิถีความเป็นอยู่ และการเปลี่ยนแปลงไปของจังหวัดเชียงใหม่

Written by | มีนาคม 18, 2015 | 0
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า โรงเรียนบ้านแม่โต๋ โรงเรียนบ้านแม่ขะปู โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สาขาบ้านห้วยเต่า โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง โรงเรียนบ้านอังคาย โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ โรงเรียนวัดยั้งเมิน โรงเรียนบ้านแม่แว โรงเรียนบ้านปางขุม โรงเรียนวัดโป่งกวาว โรงเรียนวัดแม่แพะ โรงเรียนวัดบ้านป้อก โรงเรียนวัดแม่เลย โรงเรียนบ้านป่าลาน โรงเรียนวัดน้ำริน โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ โรงเรียนชุมชนบ้านดง โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ

แจ่งหัวลิน เชียงใหม่

Written by | กุมภาพันธ์ 7, 2014 | 0
แจ่งหัวลิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บริเวณแยกถนนห้วยแก้ว โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ศูนย์รวมร้านค้าคอมพิวเตอร์ วัดโลกโมฬี

เมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2516

Written by | สิงหาคม 4, 2013 | ปิดความเห็น บน เมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2516
ถือว่าเป็นความโชคดีของเชียงใหม่โอนลี่อย่างมากที่เจอกับคลิปนี้ ซึ่งคลิปถึงถ่ายนานมากกว่า 40 ปี ซึ่งเป็นคลิปที่เกี่ยวกับบรรยากาศของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว พ.ศ. 2516 ซึ่งถ่ายด้วยฟิล์มสี จากนักท่องเทียวชาวตะวันตก เป็นอีกหนึ่งการจารึกภาพประวัติศาตร์ของเชียงใหม่ที่มีการเคลื่อนไหวได้เพียงไม่กี่ชิ้น

สถานที่สำคัญในอดีต เชียงใหม่

Written by | มิถุนายน 10, 2013 | ปิดความเห็น บน สถานที่สำคัญในอดีต เชียงใหม่
เชียงใหม่โอนลี่ได้รวมภาพเก่าของจังหวัดเชียงใหม่ และหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักชื่อเดิมของเชียงใหม่ด้วยชื่อเดิมของจังวัดเชียงใหม่มีชื่อว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” หรือ “เวียงพิงค์” เพื่อนเชียงใหม่โอนลี่จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนของกาลเวลาก็ทำให้อะไรหลายๆ อย่างเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่น่าจะทำให้รู้สึกหรือซ้ำความรู้สึกเก่าๆ

แจ่งศรีภูมิ เชียงใหม่

Written by | มิถุนายน 5, 2013 | ปิดความเห็น บน แจ่งศรีภูมิ เชียงใหม่
แจ่งศรีภูมิ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ตรงข้ามวัดชัยศรีภูมิ แจ่งศรีภูมิเป็นแจ่งที่สร้างขึ้นเป็นแจ่งแรก จึงถือเป็นศรีแห่งนครพิงค์ ปัจจุบันมีสถานที่ใกล้เคียงคือ ตลาดสดเมืองใหม่ สถานทูตอเมริกา ศูนย์ TCDC หมูกระทะชุมแพ ร้านขายอุปกรณ์ช่างๆ มีหลายร้านมาก

แจ่งขะต๊ำ เชียงใหม่

Written by | มิถุนายน 5, 2013 | ปิดความเห็น บน แจ่งขะต๊ำ เชียงใหม่
แจ่งก๊ะต๊ำ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งที่มาของชื่อนี้ หมายถึง กับดัก เป็นเครื่องจับปลาชนิดหนึ่ง อาจเป็นเพราะมุมเมืองด้านนี้อยู่ต่ำสุด จะสังเกตเห็นได้จากน้ำในคูเมืองที่มุมเมืองด้านนี้จะมีน้ำเต็มปริ่มอยู่เสมอ สถานที่ใกล้เคียง ไนท์พลาซ่า วัดลอยเคราะห์ วัดศรีปิงเมือง(พม่า)

แจ่งกู่เฮือง เชียงใหม่

Written by | มิถุนายน 5, 2013 | ปิดความเห็น บน แจ่งกู่เฮือง เชียงใหม่
 แจ่งกู่เฮือง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งชื่อตามที่หลักฐานอ้างอิงว่าแจ่งนี้เป็นที่เก็บอัฐิของ อ้ายเฮือง ผู้เป็นผู้คุมของพญาคำฟู สถานที่ใกล้เคียงในปัจจุบัน โรงพยาบาลสวนปรุง สวนสาธารณะบวกหาด ห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ และเป็นแจ่งที่ใกล้สนามบินที่สุดเพียง 5 นาที แจ่งกู่เฮืองจะเป็นสถานที่จัดงานไม่ดอกไม้ประดับของเชียงใหม่ทุกปีอีกด้วย

ประตูช้างเผือก เชียงใหม่

Written by | มิถุนายน 5, 2013 | ปิดความเห็น บน ประตูช้างเผือก เชียงใหม่
ประตูช้างเผือก  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของคูเมือง ประตูสวนดอกสร้างขึ้นพร้อม ๆ กับการสร้างเมืองเชียงใหม่ ดังนั้นประตูแห่งนี้ จึงถือเป็นประตูชัยของเมืองเชียงใหม่อีกด้วย ก่อนหน้านี้บริเวณประตูช้างเผือกจะมีน้ำพุอยู่ด้วยส่วนต้วคิดว่าเหมาะสมและสวยงามดี แต่ลานสุดไม่กี่ปีที่ผ่านมา น้ำพุตรงประตูช้างเผือกถูกนำเอาไม่ทราบเหตุผลแล้วก็นำบริเวณนั้นมาเป็นลานอเนกประสงค์

ประตูท่าแพ เชียงใหม่

Written by | มิถุนายน 5, 2013 | ปิดความเห็น บน ประตูท่าแพ เชียงใหม่
ประตูท่าแพ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของคูเมือง ซึ่งในสมัยก่อนทิศตะวันออกของคูเมืองเป็นแม่น้ำปิง การเดินทางต้องเดินทางทางน้ำโดยใช้เรือโดยผ่านเข้าออกประตูแห่งนี้ จึงให้ชื่อประตูแห่งนี้ว่า ประตูท่าแพ ซึ่งปัจจุบันประตูท่าแพจะมีลานอยู่บริเวณหน้าประตู ซึ่งลานนี้จะใช้ประโยชน์ในการจัดงานเทศกาลต่างๆ

ประตูเชียงใหม่ เชียงใหม่

Written by | มิถุนายน 4, 2013 | ปิดความเห็น บน ประตูเชียงใหม่ เชียงใหม่
ประตูเชียงใหม่  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของคูเมือง ประตูแห่งนี้ถือเป็นประตูธุรกิจ เพราะตั้งอยู่ในแหล่งธุรกิจ ตลาด ร้านค้า อีกทั้งยังเป็นจุดจอดรถสองแถวเพื่อเดินทางไปยังอำเภอต่าง ๆ ทางทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่ สถานที่ใกล้เคียงก็มี โรงพยาบาลรวมแพทย์  ถนนคนเดินวัวลาย(วันเสาร์) วัดศรีสุพรรณ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.