อำเภอสะเมิง

Written by | พฤศจิกายน 14, 2013 | 0

สตรอเบอรี่รสเยี่ยม ภูเขาสูงเทียมฟ้า
ดอกไม้พันธุ์นานา บรรยากาศสวิสฯ เศรษฐกิจพอเพียง

อำเภอสะเมิงเชียงใหม่โอนลี่คิดถึงอำเภอนี้ที่ใดก็คิดถึงสตรอเบอรี่ทุกทีเพราะรสชาติของสตอเบอรี่ที่นี้รสเยี่ยมกรอบหวาน และที่อำเภอสะเมิงจะมีการจัดงานสตอเบอรี่ประจำทุกปี และนอกจากไร่สตอเบอรี่อำเภอสะเมิงมีมากมายหลากหลายพันธุ์แล้ว สิ่งที่มีมากไม่น้อยหน้าสตอเบอรี่ก็คือ ดอกไม้นานาพันธุ์ในบรรยากาศสวิสเซอร์แลนด์บนรากฐานของ เศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากก็คือ น้ำพุร้อนโป่งกวาว คลิกดูเส้นทางท่องเที่ยว

คำว่า สะเมิง ได้กำเนิดมาจากคำว่า  สามเมิง ตามสำเนียงภาษาไทยลื้อที่เรียก เมือง ว่า เมิง ดังนั้น คำว่า สามเมิง ตามความหมายก็คือ คำที่มาจากการตั้งถิ่นฐานทั้ง สามบ้านสามเมือง นั้นเอง  บางท่านสันนิษฐานว่า มาจากภาษากะเหรี่ยง ซึ่งมีความหมายว่า แสงสว่าง

อำเภอสะเมิง ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2445 ขึ้นตรงต่อจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอำเภออยู่ได้ 35 ปี ทางราชการเห็นว่า อำเภอสะเมิงอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก และการควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง  จึงยุบฐานะเป็นกิ่งอำเภอสะเมิง เมื่อ พ.ศ. 2480 และต่อมาได้ยกฐานะเป็น อำเภอสะเมิง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2501 จนถึงปัจจุบัน

สถานที่สำคัญในอำเภอสะเมิง โรงเรียนในอำเภอสะเมิง ตำบลในอำเภอสะเมิง
 • โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
 • โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า
 • โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า
 • โรงเรียนบ้านแม่โต๋
 • โรงเรียนบ้านแม่ขะปู
 • โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม
 • โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
 • โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สาขาบ้านห้วยเต่า
 • โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง
 • โรงเรียนบ้านอังคาย
 • โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ
 • โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
 • โรงเรียนวัดยั้งเมิน
 • โรงเรียนบ้านแม่แว
 • โรงเรียนบ้านปางขุม
 • โรงเรียนวัดโป่งกวาว
 • โรงเรียนวัดแม่แพะ
 • โรงเรียนวัดบ้านป้อก
 • โรงเรียนวัดแม่เลย
 • โรงเรียนบ้านป่าลาน
 • โรงเรียนวัดน้ำริน
 • โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ
 • โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ
 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ
 • โรงเรียนชุมชนบ้านดง
 • โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก
 • โรงเรียนวัดอมลอง
 • โรงเรียนบ้านนากู่
 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน
 • โรงเรียนวัดปางเติม
 • โรงเรียนบ้านขุนสาบ

วัดในอำเภอสะเมิง

ตำบลบ่อแก้ว

 • วัดศรีรัตนวาฏคีรี
ตำบลยั้งเมิน

 • วัดยั้งเมิน
 • วัดศรีดอนมูล
 • วัดอังคาย
ตำบลแม่สาบ

 • วัดงาแมง
 • วัดงิ้วเฒ่า
 • วัดต้นผึ้ง
 • วัดปางเติม
 • วัดแม่ขาน
 • วัดแม่ตุงติง
 • วัดรุ่งอรุณ
 • วัดอมลอง
ตำบลสะเมิงใต้

 • วัดกองขากน้อย
 • วัดกองขากหลวง
 • วัดทรายมูล
 • วัดท่าศาลา
 • วัดน้ำริน
 • วัดป่ากล้วย
 • วัดแม่สาบใต้
 • วัดแม่สาบเหนือ
 • วัดสะเมิง
 • วัดแสนทอง
ตำบลสะเมิงเหนือ

 • วัดต้นลาน
 • วัดทุ่งล้อม
 • วัดบ้านพอก (บ้านป้อก)
 • วัดโป่งปะ
 • วัดแม่แพะ
 • วัดแม่เลย
 • วัดศาลาโป่งกวาว (ศาลา)

ถ้าคุณชอบ แชร์บทความนี้ให้เพื่อนๆ ของคุณได้เลยค่ะ

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

เชิญแสดงความคิดเห็นค่ะ!


Single content advertisement bottom
Filed in:
รหัสทางไกลจังหวัดเชียงใหม่ (053): หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในเชียงใหม่
งานข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 
02-694-1222 ต่อ 8, 02-282-9773
ททท.ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่)  
053-248-604, 053-248-607
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 053-219-092, 053-219-291
สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่  
053-252-557, 053-233-178
ตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่  053-278-798,
053-248-974, 053-242-966 , 053-248-130
ตำรวจทางหลวง  053-242-441
สภ.อ.เมืองเชียงใหม่  053-814-313-4
สภ.อ.จอมทอง  053-341-193-4
สภ.อ.ช้างเผือก  053-218-443
สภ.อ.เชียงดาว  053-455-081-3
สภ.อ.ดอยสะเก็ด  053-495-491-3
สภ.อ.ดอยเต่า  053-469-019
สภ.อ.ฝาง  053-451-148
สภ.อ.พร้าว  053-475-312
สภ.อ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์  053-211-750
สภ.อ.แม่แจ่ม  053-485-110
สภ.อ.แม่แตง  053-471-317
สภ.อ.แม่ปิง  053-272-212
สภ.อ.แม่ริม  053-297-040
สภ.อ.แม่วาง  053-928-028
สภ.กิ่ง อ.แม่ออน  053-859-452
สภ.อ.แม่อาย  053-459-033
สภ.อ.เวียงแหง  053-477-066
สภ.อ.สะเมิง  053-487-090
สภ.อ.สันกำแพง  053-332-452 , 053-331-191
สภ.อ.สันทราย  053-491-949
สภ.อ.สันป่าตอง  053-311-122-3
สภ.อ.สารภี  053-322-997
สภ.อ.หางดง  053-441-801-3
สภ.อ.อมก๋อย  053-467-003
สภ.อ.ฮอด  053-461-101
รพ.จินดา  053-244-140 , 053-243-673
รพ.เชียงใหม่ เซ็นทรัล เมมโมเรียล  053-277-090-3
รพ.เชียงใหม่ราม   053-852-590-6
รพ.เซนต์ปีเตอร์ อาย  053-225-011-5
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) 053-221-122
รพ.แมคคอร์มิค 053-262-200-19
รพ.ลานนา 053-357-234-53
รพ.รวมแพทย์  053-273-576-7
รพ.นครพิงค์ 053-890-755-64
รพ.ดอยสะเก็ด 053-495-505
รพ.แม่อาย 053-459-036
รพ.สะเมิง 053-487-124-5
รพ.ฮอด 053-831-443
รพ.แม่แจ่ม 053-485-073
รพ.ดอยเต่า 053-833-098
รพ.ช้างเผือก  053-220-022 รพ.ประชาเวศ เชียงใหม่  053-801-999
รพ.ดารารัศมี  053-297-207
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Email
Print