อำเภอฝาง

Written by | พฤศจิกายน 14, 2013 | 0

เมืองพระเจ้าฝาง ดอยอ่างขางสูงซ้อน น้ำพุร้อน-เย็นลือเลื่อง
เมืองเกษตรกรรม แหล่งวัฒนธรรมล้านนา ล้ำเลอค่าน้ำมันดิบ

น้ำพุร้อนฝางและดอยผ้าห่มปก เป็น 2 สถานที่ที่ใช้เส้นทางเดียวกัน ภายในน้ำพุร้อยฝางจะเป็นสถานที่สามารถพักแรมได้ทั้งกางเต้นส์หรือห้องพัก มีที่แช่น้ำแร่ด้วย ภายในกว้างขว้าง หากเดินทางเลยไปอีกนิดก็จะเจอเส้นทางขึ้นดอยผ้าห่มปก ดอยผ้าห่มปก จัดว่าสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย สภาพป่ามีความสมบูรณ์ ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่านานาชาติ เช่น เก้ง หมีควาย เลียงผา และผีเสื้อที่ใกล้จะสูญพันธ์จากประเทศไทยแล้ว คือ ผีเสื้อไกเซอร์อิมพีเรียล อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลาย เช่น การชมดอกไม้ป่า ดูนก ดูผีเสื้อ ดูดาว อาบน้ำแร่ อบไอน้ำแร่เพื่อสุขภาพ นวดแผนไทย เดินป่า ปั่นจักรยานเสือภูเขา ตั้งแคมป์ พักแรม และชมทะเลหมอกในช่วงฤดูหนาวอำเภอฝางถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเพราะว่าฝางเป็นเมืองของพระเจ้าฝาง ประวัติยังไม่ขอกล่าวถึง แต่ส่องที่จะเล่าสู้กันฟังนี้เป็นสถานที่ที่ใครก็รู้จักและชอบพากันไปเที่ยวกัน นั้นก็คือ ดอยอ่างขาง ซึ่งดอยอ่างเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่น่าสนใจไม่ว่า การไปถ่ายรูปกับส่วนต่างๆ ในอ่างขางไม่ว่าจะเป็น ดอกไม้ที่สวน ร.9 สวนพันธุ์ไม้แคะดัน สวนผลไม้ แปลงผัก แปลงดอกไม้เมืองหนาว และก็สามารถกางเต้นส์รับลมหนาวได้อย่างเต็มที่สูญอากาศอย่างเต็มปอดเพราะที่นี้ทั้งหนาวเย็นอากาศดี ดอกไม้เมืองหนาวก็สวย

สถานที่ที่อยากแนะนำ การไปดูวิถีชาวเกษตรกรรมเพราะที่นี้มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และดูวัฒนธรรมล้านนา แล้วก็ไปเที่ยวหาความรู้เรื่องน้ำมันดิบที่สูบมาจากใต้ดิน

ติดต่อ อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง ตู้ ปณ.39 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร 0-5345-1441-2 ต่อ 302-303 www.dnp.go.th

 

ประวัติอำเภอฝาง

อำเภอฝาง  เป็นอำเภอในเขตการปกครองของจังหวัดเชียงใหม่ ในตำนานโยนกกล่าวไว้ว่า เมืองฝาง ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.1184 โดยเจ้าลวจังกราช เป็นหัวเมืองทางตอนเหนือของล้านนา  ในสมัยพระเจ้ามังรายมหาราชทรงเสด็จมาปกครองที่นี่  ก่อนที่จะเข้าตีเมืองหริภูญชัย  และสร้างเวียงกุมกาม  และเมืองเชียงใหม่ในเวลาต่อมา  ในสมัยพระเจ้าฝางพระนางสามผิวทรงรวมไพร่พลต่อต้านพม่าอย่างเข้มแข็ง  จนสร้างเกียรติประวัติจนเป็นที่กล่าวถึงของราษฎรมาจนถึงปัจจุบัน  ฝางมีภูมิประเทศเหมาะสม มีแม่น้ำฝางสามารถหล่อเลี้ยงเมืองได้   เมืองฝางมีสัณฐานคล้ายดังฝักไม้ฝาง จึงให้ชื่อว่า เมืองฝาง

อำเภอฝาง ได้มีการสร้างที่ว่าการอำเภอฝางขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2488 และปัจจุบันได้มีการสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอฝางขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2540  โดยยังคงเก็บรักษาอาคารที่ว่าการอำเภอฝาง หลังเก่าไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมอันเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเสด็จเยี่ยมราษฎร  ณ  อาคารแห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช  2501  

สถานที่สำคัญในอำเภอฝาง โรงเรียนในอำเภอฝาง ตำบลในอำเภอฝาง
 • ดอยอ่างขาง
 • สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
 • บ่อน้ำร้อนฝาง
 • หมู่บ้านนอแล
 • สวนส้มธนาธร
 • อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง
 • ถ้ำห้วยบอน
 • น้ำตกโป่งน้ำดัง
 • อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก
 • บ้านยาง
 • บ้านขอบด้ง
 • หมู่บ้านท่าตอน
 • น้ำตกตาดหมอก
 • น้ำพุร้อนฝาง
 • พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)
 • โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนรังษีวิทยา
 • โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
 • โรงเรียนวชิราลัย
 • โรงเรียนสายอักษร
 • โรงเรียนบ้านม่วงชุมสาขาบ้านสวนชา
 • โรงเรียนบ้านขอบด้ง
 • โรงเรียนบ้านลาน
 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
 • โรงเรียนบ้านเวียงหวาย
 • โรงเรียนบ้านหัวนา
 • โรงเรียนบ้านม่วงชุม
 • โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น
 • โรงเรียนบ้านหัวนา สาขาบ้านห้วยหมากเลี่ยม
 • โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง
 • โรงเรียนวัดนันทาราม
 • โรงเรียนบ้านสันต้นดู่
 • โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์
 • โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
 • โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สาขาเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านสันทราย
 • โรงเรียนอนุบาลปาริชาติอนุสรณ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งถืบ สาขาบ้านตาดน้อย
 • โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน
 • โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
 • โรงเรียนบ้านแม่ใจ
 • โรงเรียนอนุบาลสายอักษร
 • โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม
 • โรงเรียนสายอักษร
 • โรงเรียนบ้านโป่งถืบ
 • โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
 • โรงเรียนบ้านห้วยบอน
 • โรงเรียนบ้านท่าสะแล
 • โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
 • โรงเรียนอนุบาลสมฤทธิ์
 • โรงเรียนบ้านแม่ข่า
 • โรงเรียนบ้านดงป่าลัน
 • โรงเรียนบ้านสันม่วง
 • โรงเรียนบ้านสันต้นเปา
 • โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง
 • โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
 • โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
 • โรงเรียนบ้านปางปอย
 • โรงเรียนบ้านแม่คะ สาขาบ้านหนองบัวคำ
 • โรงเรียนบ้านโป่งนก
 • โรงเรียนบ้านโป่งนก สาขาบ้านแม่ป่าไผ่
 • โรงเรียนบ้านแม่คะ
 • โรงเรียนบ้านหนองขวาง
 • โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก
 • โรงเรียนบ้านคุ้ม
 • โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
 • โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก
 • โรงเรียนบ้านหลวง
 • โรงเรียนบ้านห้วยห้อม
 • โรงเรียนวิรุณเทพ
 • โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง
 • โรงเรียนบ้านยาง
 • โรงเรียนบ้านหนองยาว
 • โรงเรียนบ้านปางสัก
 • โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย
 • โรงเรียนบ้านล้องอ้อ
 • โรงเรียนบ้านต้นส้าน
 • โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
 • โรงเรียนบ้านสันป่าแดง
 • โรงเรียนบ้านป่าบง
 • โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
 • โรงเรียนบ้านหัวฝาย

วัดในอำเภอฝาง

ตำบลโป่งน้ำร้อน

 • วัดธัมมิกาวาส
 • วัดปิตยาราม
 • วัดมธุราวาส
 • วัดวาฬุการาม

ตำบลม่อนปิ่น

 • วัดคงคานิมิตร
 • วัดบ้านลาน
 • วัดประทุมมาวาส
 • วัดโพธิ์ทอง
 • วัดม่วงชุม
 • วัดสวนชา
 • วัดสุนทราวาส
 • วัดสุวรรณาราม
 • วัดหัวนา
ตำบลแม่ข่า

 • วัดคงคาราม
 • วัดศรีบัวเงิน
 • วัดสันต้นเปา
 • วัดห้วยโจ้
 • วัดหาดสำราญ
 • วัดอุดมมงคล
 • วัดอุทกวารี

ตำบลแม่คะ

 • วัดคยานุสิทธิ์
 • วัดเชียงยืน
 • วัดป่าเทพนิมิต
 • วัดโป่งทรายคำ
 • วัดเหมืองแร่ (ปางควาย)
 • วัดสวนดอกบัวนาค

ตำบลแม่งอน

 • วัดทุ่งจำลอง
 • วัดพรหมจริยาวาส
 • วัดพระธาตุดอยแก้ว
 • วัดแม่งอน
 • วัดสุคันธวารี
 • วัดห้วยห้อม
ตำบลเวียง

 • วัดกลางทุ่ง
 • วัดคลองศิลา
 • วัดคูหาวารีเกษม
 • วัดจองแป้น
 • วัดเจดีย์งาม
 • วัดชยาราม
 • วัดต้นรุง
 • วัดท่าสะแล
 • วัดเทพอำนวย
 • วัดปัณณาราม
 • วัดปางผึ้ง
 • วัดป่าแดง
 • วัดพระบาทอุดม
 • วัดม่วงคำ
 • วัดแม่ใจใต้
 • วัดศรีดอนชัย
 • วัดสระนิคม
 • วัดเสาหิน
ตำบลสันทราย

 • วัดต้นส้านสามัคคี
 • วัดนันทาราม
 • วัดศรีถ้อย
 • วัดศรีบุญเรือง
 • วัดศรีมงคล
 • วัดสันต้นดู่
 • วัดสุนทราราม
 • วัดโสตยาราม
 • วัดโสภณาราม

ตำบลแม่สูน

 • วัดชัยเกษม
 • วัดเทพประสิทธิ์
 • วัดแม่สูน
 • วัดล้องอ้อ
 • วัดวิเวกการาม
 • วัดสันปูเลย
 • วัดหนองยาว

ถ้าคุณชอบ แชร์บทความนี้ให้เพื่อนๆ ของคุณได้เลยค่ะ

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

เชิญแสดงความคิดเห็นค่ะ!


Single content advertisement bottom
Filed in:
รหัสทางไกลจังหวัดเชียงใหม่ (053): หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในเชียงใหม่
งานข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 
02-694-1222 ต่อ 8, 02-282-9773
ททท.ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่)  
053-248-604, 053-248-607
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 053-219-092, 053-219-291
สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่  
053-252-557, 053-233-178
ตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่  053-278-798,
053-248-974, 053-242-966 , 053-248-130
ตำรวจทางหลวง  053-242-441
สภ.อ.เมืองเชียงใหม่  053-814-313-4
สภ.อ.จอมทอง  053-341-193-4
สภ.อ.ช้างเผือก  053-218-443
สภ.อ.เชียงดาว  053-455-081-3
สภ.อ.ดอยสะเก็ด  053-495-491-3
สภ.อ.ดอยเต่า  053-469-019
สภ.อ.ฝาง  053-451-148
สภ.อ.พร้าว  053-475-312
สภ.อ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์  053-211-750
สภ.อ.แม่แจ่ม  053-485-110
สภ.อ.แม่แตง  053-471-317
สภ.อ.แม่ปิง  053-272-212
สภ.อ.แม่ริม  053-297-040
สภ.อ.แม่วาง  053-928-028
สภ.กิ่ง อ.แม่ออน  053-859-452
สภ.อ.แม่อาย  053-459-033
สภ.อ.เวียงแหง  053-477-066
สภ.อ.สะเมิง  053-487-090
สภ.อ.สันกำแพง  053-332-452 , 053-331-191
สภ.อ.สันทราย  053-491-949
สภ.อ.สันป่าตอง  053-311-122-3
สภ.อ.สารภี  053-322-997
สภ.อ.หางดง  053-441-801-3
สภ.อ.อมก๋อย  053-467-003
สภ.อ.ฮอด  053-461-101
รพ.จินดา  053-244-140 , 053-243-673
รพ.เชียงใหม่ เซ็นทรัล เมมโมเรียล  053-277-090-3
รพ.เชียงใหม่ราม   053-852-590-6
รพ.เซนต์ปีเตอร์ อาย  053-225-011-5
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) 053-221-122
รพ.แมคคอร์มิค 053-262-200-19
รพ.ลานนา 053-357-234-53
รพ.รวมแพทย์  053-273-576-7
รพ.นครพิงค์ 053-890-755-64
รพ.ดอยสะเก็ด 053-495-505
รพ.แม่อาย 053-459-036
รพ.สะเมิง 053-487-124-5
รพ.ฮอด 053-831-443
รพ.แม่แจ่ม 053-485-073
รพ.ดอยเต่า 053-833-098
รพ.ช้างเผือก  053-220-022 รพ.ประชาเวศ เชียงใหม่  053-801-999
รพ.ดารารัศมี  053-297-207
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Email
Print