อำเภอไชยปราการ

Written by | พฤศจิกายน 14, 2013 | 0

พระเจ้าพรหมสร้างเมือง รุ่งเรืองวัฒนธรรม
งามล้ำถ้ำตับเตา เมืองเก่าไชยปราการ

 

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีปรากฎว่า พระเจ้าพรหมกุมารได้มาตั้งเมืองไชยปราการ (ทางด้านทิศตะวันออกของลำน้ำฝาง) เมื่อ พ.ศ.1661 และเมืองไชยปราการนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาไทยมาสมัยหนึ่ง ต่อมาอารยธรรมแถบนี้เริ่มคลายตัวลงประมาณปี 1839 เมื่อพญามังรายได้ย้ายศูนย์กลางจากเมืองเชียงราย ไปทางทิศใต้ และสร้างเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงขึ้นใหม่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง

เมืองไชยปราการเป็นเมืองที่แฝงไปด้วยความงดงามอันบริสุทธิ์ของธรรมชาติไว้มากมาย ยังเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีผลิตผลทางด้านเกษตรกรรมที่เชิดหน้าชูตาหลากหลาย ได้แก่ ลิ้นจี่ กระเทียม โคนม ฯลฯ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้เห็นความสำคัญในข้อนี้ อีกทั้งเห็นว่าสภาพท้องที่โดยทั่วไปเชื่อว่าจะมีความเจริญมากขึ้น และจะสามารถขยายตัวยิ่งขึ้นต่อไปในภายหน้า เพื่อประโยชน์ ในด้านการปกครองและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงได้ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอไชยปราการ โดยแยกมาจากอำเภอฝาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2530 และยกฐานะเป็นอำเภอไชยปราการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2537

สถานที่สำคัญในอำเภอไชยปราการ โรงเรียนในอำเภอไชยปราการ ตำบลในอำเภอไชยปราการ
 • อุทยานแห่งชาติดอยผาแดง
 • อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
 • วัดพระเจ้าพรหมมหาราช (วัดป่าไม้แดง)
 • กาดเมืองผี
 • ป่าพันปี สระมรกต
 • ถ้ำตับเตา
 • ถ้ำง๊อบ
 • น้ำตกห้วยทรายขาว
 • โรงเรียนไชยปราการ
 • โรงเรียนบ้านผาแดง
 • โรงเรียนวัดมหิงสาวาส
 • โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
 • โรงเรียนบ้านห้วยบง
 • โรงเรียนวัดอรัญญวาสี
 • โรงเรียนอนุบาลเอื้อวิทยา
 • โรงเรียนวัดบ้านท่า
 • โรงเรียนบ้านปงตำ
 • โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น
 • โรงเรียนอนุบาลฉัตรพฤกษ์
 • โรงเรียนบ้านหัวฝาย สาขาบ้านศรีค้ำ
 • โรงเรียนบ้านอ่าย
 • โรงเรียนบ้านร้องธาร
 • โรงเรียนบ้านหัวฝาย
 • โรงเรียนบ้านป่าซาง
 • โรงเรียนบ้านแม่ขิ
 • โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา
 • โรงเรียนบ้านร้องธาร
  สาขาปางมะขามป้อม
 • โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
 • โรงเรียนสันติวนา
 • โรงเรียนบ้านสินชัย
 • โรงเรียนบ้านปง
 • โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
 • โรงเรียนบ้านต้นโชค
 • โรงเรียนบ้านทา
 • โรงเรียนบ้านปาง
 • โรงเรียนบ้านต้นโชค สาขากิ่วจำปี
 • โรงเรียนบ้านป่างิ้ว
 • โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ
 • โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง
 • โรงเรียนวัดป่าแดง

วัดในอำเภอไชยปราการ

ตำบลปงตำ

 • วัดทุ่งยาว
 • วัดปงตำ
 • วัดมหิงสาวาส
 • วัดสุปัฎนาราม
 • วัดห้วยม่วง
 • วัดอรัญญวาสี
ตำบลแม่ทะลบ

 • วัดฉิมพลีวัน
 • วัดดอยหล่อ
 • วัดปักกัณตาวาส
 • วัดป่าแดง
 • วัดพระธาตุจอมคีรี
ตำบลศรีดงเย็น

 • วัดกิ่วจำปี
 • วัดเชียงหมั้น
 • วัดถ้ำตับเตา
 • วัดทรายขาว
 • วัดศรีดงเย็น
 • วัดสันต้นเปา
 • วัดสันทราย
 • วัดสุกาวาส
 • วัดหนองเทียนคำ
 • วัดหัวฝาย
 • วัดอินทาราม
ตำบลหนองบัว

 • วัดต้นโชค
 • วัดทาน้ำงาม
 • วัดบ้านปง
 • วัดบุญฑริกาวาส
 • วัดป่าไม้แดง

ถ้าคุณชอบ แชร์บทความนี้ให้เพื่อนๆ ของคุณได้เลยค่ะ

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

เชิญแสดงความคิดเห็นค่ะ!


Single content advertisement bottom
Filed in:
รหัสทางไกลจังหวัดเชียงใหม่ (053): หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในเชียงใหม่
งานข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 
02-694-1222 ต่อ 8, 02-282-9773
ททท.ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่)  
053-248-604, 053-248-607
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 053-219-092, 053-219-291
สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่  
053-252-557, 053-233-178
ตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่  053-278-798,
053-248-974, 053-242-966 , 053-248-130
ตำรวจทางหลวง  053-242-441
สภ.อ.เมืองเชียงใหม่  053-814-313-4
สภ.อ.จอมทอง  053-341-193-4
สภ.อ.ช้างเผือก  053-218-443
สภ.อ.เชียงดาว  053-455-081-3
สภ.อ.ดอยสะเก็ด  053-495-491-3
สภ.อ.ดอยเต่า  053-469-019
สภ.อ.ฝาง  053-451-148
สภ.อ.พร้าว  053-475-312
สภ.อ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์  053-211-750
สภ.อ.แม่แจ่ม  053-485-110
สภ.อ.แม่แตง  053-471-317
สภ.อ.แม่ปิง  053-272-212
สภ.อ.แม่ริม  053-297-040
สภ.อ.แม่วาง  053-928-028
สภ.กิ่ง อ.แม่ออน  053-859-452
สภ.อ.แม่อาย  053-459-033
สภ.อ.เวียงแหง  053-477-066
สภ.อ.สะเมิง  053-487-090
สภ.อ.สันกำแพง  053-332-452 , 053-331-191
สภ.อ.สันทราย  053-491-949
สภ.อ.สันป่าตอง  053-311-122-3
สภ.อ.สารภี  053-322-997
สภ.อ.หางดง  053-441-801-3
สภ.อ.อมก๋อย  053-467-003
สภ.อ.ฮอด  053-461-101
รพ.จินดา  053-244-140 , 053-243-673
รพ.เชียงใหม่ เซ็นทรัล เมมโมเรียล  053-277-090-3
รพ.เชียงใหม่ราม   053-852-590-6
รพ.เซนต์ปีเตอร์ อาย  053-225-011-5
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) 053-221-122
รพ.แมคคอร์มิค 053-262-200-19
รพ.ลานนา 053-357-234-53
รพ.รวมแพทย์  053-273-576-7
รพ.นครพิงค์ 053-890-755-64
รพ.ดอยสะเก็ด 053-495-505
รพ.แม่อาย 053-459-036
รพ.สะเมิง 053-487-124-5
รพ.ฮอด 053-831-443
รพ.แม่แจ่ม 053-485-073
รพ.ดอยเต่า 053-833-098
รพ.ช้างเผือก  053-220-022 รพ.ประชาเวศ เชียงใหม่  053-801-999
รพ.ดารารัศมี  053-297-207
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Email
Print