เลี้ยงดง ปู่แสะย่าแสะ

Written by | มิถุนายน 22, 2013 | ปิดความเห็น บน เลี้ยงดง ปู่แสะย่าแสะ

สืบสานวิถีชีวิตแห่งความเชื่อ ประเพณีเลี้ยงดง ประเพณีเลี้ยงดงเป็นพิธีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งเป็นประเพณีโบราณไม่กี่ชนิดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในเชียงใหม่ ประเพณีเชียงใหม่โอนลี่ขอบอกเลยว่าเป็นประเพณี ที่อายุ 18+ (แต่ปัจจุบันมีการดัดแปลงให้สสามารถเข้าถึงได้ทุกวัยแล้ว)  ประเพณีเลี้ยงดง น่าจะเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีคนเข้าร่วมและชมเยอะมาก

ประเพณีเลี้ยงดง เป็นการเอาของมาเซ่นสรวงดวงวิญญาณผีในป่า “ดง” เป็นภาษาพื้นเมื่องหมายถึง ป่าไม้หรือป่าดงดิบ บริเวณสถานที่จัดงานเป็นป่าต้นน้ำของลำห้วยแม่เหียะ ที่ประชาชนใน ต.แม่เหียะ สันผักหวาน และต.ป่าแดด ได้รับประโยชน์

ประเพณีเลี้ยงดง จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความรักความหวงแหนและรักษาป่าไม้ให้คงอยู่และป้องกันไม่ให้ใครไปทำลายให้เสียหาย โดยวิธีดังกล่าวได้ผ่านร่างทรงโดยจะอัยเชิญดวงวิญญาณผู้ปกปักรักษาป่าแห่งนี้ คือ “ปู่แสะ ยักษ์จิคำ” และ “ ย่าแสะ ยักษ์ตาเขียว” และเพื่อเป็นศิริมงคลตามประวัติศาสตร์และพงศวดาร จะมีการใช้ควายเขาเพียง หูสีดำ จำนวน 1 ตัว เป็นเครื่องเซ่นไหว้ดวงวิญญาณเพื่อให้มารับเครื่องเซ่นไหว้คือควายดิบ โดยผ่านทางร่างทรง ภายในงานจะมีการตั้งเครื่องบวงสรวง พิธีอัญเชิญดวงวิญญาณปู่แสะ-ย่าแสะ ขบวนแห่พระบฎไปลาน พิธีเลี้ยงดง และพิธีเลี้ยงดง โดยงานจะเริ่มตั้งแต่ 7.30 น. เป็นต้นไปจนถึง 12.00 น.

โดยพิธีกรรมเริ่มขึ้นที่ศาลปู่และย่าแสะ ที่เชิงเขาวัดดอยคำ เพื่ออัญเชิญพระบฏหรือ ภาพเขียนพระพุทธเจ้าและดวงวิญญาณปู่แสะย่าแสะผ่านร่างทรงที่เรียกว่า “ม้าขี่” ไปยังสถานที่จัดพิธีเลี้ยงดง บริเวณป่าเชิงเขาทางทิศตะวันออกของวัดพระธาตุดอยคำ


ปู่แสะย่าแสะ (21)
ปู่แสะย่าแสะ ปู่แสะย่าแสะ (1) ปู่แสะย่าแสะ (2) ปู่แสะย่าแสะ (3) ปู่แสะย่าแสะ (4) ปู่แสะย่าแสะ (5) ปู่แสะย่าแสะ (6) ปู่แสะย่าแสะ (7) ปู่แสะย่าแสะ (8) ปู่แสะย่าแสะ (9) ปู่แสะย่าแสะ (10)

[youtube code=”QRsNtvBTC-A” width=”600″ height=”400″ align=”alignleft”] ปู่แสะย่าแสะ (11) ปู่แสะย่าแสะ (12)

[youtube code=”vYEMBMhOnJg” width=”600″ height=”400″ align=”aligncenter”] ปู่แสะย่าแสะ (13) ปู่แสะย่าแสะ (14) ปู่แสะย่าแสะ (15) ปู่แสะย่าแสะ (16)

[youtube code=”_4v3UHk9zrk” width=”645″ height=”400″ align=”aligncenter”] ปู่แสะย่าแสะ (17) ปู่แสะย่าแสะ (18) ปู่แสะย่าแสะ (19) ปู่แสะย่าแสะ (20)[mappress mapid=”161″]


Filed in: ประเพณีวัฒนธรรม, อำเภอหางดง
รหัสทางไกลจังหวัดเชียงใหม่ (053): หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในเชียงใหม่
งานข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 
02-694-1222 ต่อ 8, 02-282-9773
ททท.ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่)  
053-248-604, 053-248-607
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 053-219-092, 053-219-291
สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่  
053-252-557, 053-233-178
ตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่  053-278-798,
053-248-974, 053-242-966 , 053-248-130
ตำรวจทางหลวง  053-242-441
สภ.อ.เมืองเชียงใหม่  053-814-313-4
สภ.อ.จอมทอง  053-341-193-4
สภ.อ.ช้างเผือก  053-218-443
สภ.อ.เชียงดาว  053-455-081-3
สภ.อ.ดอยสะเก็ด  053-495-491-3
สภ.อ.ดอยเต่า  053-469-019
สภ.อ.ฝาง  053-451-148
สภ.อ.พร้าว  053-475-312
สภ.อ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์  053-211-750
สภ.อ.แม่แจ่ม  053-485-110
สภ.อ.แม่แตง  053-471-317
สภ.อ.แม่ปิง  053-272-212
สภ.อ.แม่ริม  053-297-040
สภ.อ.แม่วาง  053-928-028
สภ.กิ่ง อ.แม่ออน  053-859-452
สภ.อ.แม่อาย  053-459-033
สภ.อ.เวียงแหง  053-477-066
สภ.อ.สะเมิง  053-487-090
สภ.อ.สันกำแพง  053-332-452 , 053-331-191
สภ.อ.สันทราย  053-491-949
สภ.อ.สันป่าตอง  053-311-122-3
สภ.อ.สารภี  053-322-997
สภ.อ.หางดง  053-441-801-3
สภ.อ.อมก๋อย  053-467-003
สภ.อ.ฮอด  053-461-101
รพ.จินดา  053-244-140 , 053-243-673
รพ.เชียงใหม่ เซ็นทรัล เมมโมเรียล  053-277-090-3
รพ.เชียงใหม่ราม   053-852-590-6
รพ.เซนต์ปีเตอร์ อาย  053-225-011-5
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) 053-221-122
รพ.แมคคอร์มิค 053-262-200-19
รพ.ลานนา 053-357-234-53
รพ.รวมแพทย์  053-273-576-7
รพ.นครพิงค์ 053-890-755-64
รพ.ดอยสะเก็ด 053-495-505
รพ.แม่อาย 053-459-036
รพ.สะเมิง 053-487-124-5
รพ.ฮอด 053-831-443
รพ.แม่แจ่ม 053-485-073
รพ.ดอยเต่า 053-833-098
รพ.ช้างเผือก  053-220-022 รพ.ประชาเวศ เชียงใหม่  053-801-999
รพ.ดารารัศมี  053-297-207
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.