วัดแสนเมืองมาหลวง

Written by | มิถุนายน 15, 2013 | ปิดความเห็น บน วัดแสนเมืองมาหลวง

เชียงใหม่โอนลี่พาดูศิลปะล้ำค่านมัสารทำบุญไม่ไกลอยู่ในเมืองเชียงใหม่ วัดนี้หลายคนอาจไม่รู้จักหรือหาอาจไม่เจอเพราะวัดนี้ค่อยข้างมีทางเข้าวัดเล็กลับตานิกหน่อยวัดนี้ชื่อว่าวัด วัดแสนเมืองมาหลวง

วัดแสนเมืองมาหลวง นับว่าเป็นว่าที่มีการบูรณะวัดได้ดีเลยที่เดียวเพราะดุจากการก่อสร้างทางวัดแสนเมืองมาหลวงดูเหมือนว่าจะไม่สิ้นสุดสักที่ ภายในวัดก็มีวิหารและอาคาร หลังใหม่มีศิลปะทางการแกะสลัดปูนสวยงาม และมีหนึ่งสิ่งที่ดูว่าาจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็น่าจะเป็นเจดีย์องค์เก่าที่อยู่ติดกับวิหารหลังใหม่

วัดแสนเมืองมาหลวง เดิมชื่อ วัดลักขปุราคมาราม หรือ วัดหัวข่วง สร้างในรัชสมัย พระเจ้าแสนเมืองมา ต่อมาได้รับการบูรณะในรัชสมัยพระเมืองแก้ว เมื่อปี พ.ศ. 2063 โดยโปรดฯ ให้บูรณะมหาเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมธาตุ และโปรดฯ ให้สร้างหอมณเฑียรธรรม เพื่อเป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฏกวัดแสนเมืองมาหลวงยังได้รับการดูแลสืบมาในยุคเจ้าหลวง คือ ในสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงค์? (เจ้าชีวิตอ้าว) เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ โดยได้สร้างพระงาช้างและหีบพระธรรมขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2403

วัดแสนเมืองมาหลวง ตั้งอยู่ที่ ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วัดแสนเมืองมาหลวง (18) วัดแสนเมืองมาหลวง วัดแสนเมืองมาหลวง (1) วัดแสนเมืองมาหลวง (2) วัดแสนเมืองมาหลวง (3) วัดแสนเมืองมาหลวง (4) วัดแสนเมืองมาหลวง (5) วัดแสนเมืองมาหลวง (6) วัดแสนเมืองมาหลวง (7) วัดแสนเมืองมาหลวง (8) วัดแสนเมืองมาหลวง (9) วัดแสนเมืองมาหลวง (10) วัดแสนเมืองมาหลวง (11) วัดแสนเมืองมาหลวง (12) วัดแสนเมืองมาหลวง (13) วัดแสนเมืองมาหลวง (14) วัดแสนเมืองมาหลวง (15) วัดแสนเมืองมาหลวง (16) วัดแสนเมืองมาหลวง (17)


Filed in: อำเภอเมือง, เที่ยววัด
รหัสทางไกลจังหวัดเชียงใหม่ (053): หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในเชียงใหม่
งานข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 
02-694-1222 ต่อ 8, 02-282-9773
ททท.ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่)  
053-248-604, 053-248-607
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 053-219-092, 053-219-291
สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่  
053-252-557, 053-233-178
ตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่  053-278-798,
053-248-974, 053-242-966 , 053-248-130
ตำรวจทางหลวง  053-242-441
สภ.อ.เมืองเชียงใหม่  053-814-313-4
สภ.อ.จอมทอง  053-341-193-4
สภ.อ.ช้างเผือก  053-218-443
สภ.อ.เชียงดาว  053-455-081-3
สภ.อ.ดอยสะเก็ด  053-495-491-3
สภ.อ.ดอยเต่า  053-469-019
สภ.อ.ฝาง  053-451-148
สภ.อ.พร้าว  053-475-312
สภ.อ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์  053-211-750
สภ.อ.แม่แจ่ม  053-485-110
สภ.อ.แม่แตง  053-471-317
สภ.อ.แม่ปิง  053-272-212
สภ.อ.แม่ริม  053-297-040
สภ.อ.แม่วาง  053-928-028
สภ.กิ่ง อ.แม่ออน  053-859-452
สภ.อ.แม่อาย  053-459-033
สภ.อ.เวียงแหง  053-477-066
สภ.อ.สะเมิง  053-487-090
สภ.อ.สันกำแพง  053-332-452 , 053-331-191
สภ.อ.สันทราย  053-491-949
สภ.อ.สันป่าตอง  053-311-122-3
สภ.อ.สารภี  053-322-997
สภ.อ.หางดง  053-441-801-3
สภ.อ.อมก๋อย  053-467-003
สภ.อ.ฮอด  053-461-101
รพ.จินดา  053-244-140 , 053-243-673
รพ.เชียงใหม่ เซ็นทรัล เมมโมเรียล  053-277-090-3
รพ.เชียงใหม่ราม   053-852-590-6
รพ.เซนต์ปีเตอร์ อาย  053-225-011-5
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) 053-221-122
รพ.แมคคอร์มิค 053-262-200-19
รพ.ลานนา 053-357-234-53
รพ.รวมแพทย์  053-273-576-7
รพ.นครพิงค์ 053-890-755-64
รพ.ดอยสะเก็ด 053-495-505
รพ.แม่อาย 053-459-036
รพ.สะเมิง 053-487-124-5
รพ.ฮอด 053-831-443
รพ.แม่แจ่ม 053-485-073
รพ.ดอยเต่า 053-833-098
รพ.ช้างเผือก  053-220-022 รพ.ประชาเวศ เชียงใหม่  053-801-999
รพ.ดารารัศมี  053-297-207
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.