วัดเมืองลัง

Written by | พฤษภาคม 19, 2013 | 0

จากการได้เข้าไปในวัดบ้านเมืองลังสิ่งที่เห็นและเป็นรงจูงใจให้อยากให้เข้าไปเที่ยวในวัดเมืองลังก็คือ เจดีย์ ที่มีความสูงไม่สูงมาก และรวมกันหลายๆ เจดีย์ ถ่ายรูปแล้วก็สวยออกมาอีกแบบ ตัวเจดีย์ทำมาจากปูน ฐานของเจดีย์เป็นสี่เหลี่ยม มีสิงห์ สี่ตัวที่อยู่แต่ละมุม และก็มีเจดีย์เล็ก หลายเจดีย์ล้อมรอบเจดีย์ใหญ่ เราสามารถเดินชมและถ่ายรูปได้อย่างใกล้ชิด นอกจากเจดีย์แล้วภายในวัดยังมี พระอุโบสถกลางน้ำ พระวิหาร พระอุโบสถ พระเจดีย์ ศาลาร่วมใจ

จากที่เชียงใหม่โอนลี่ได้เดินรอบๆ วันและสอบถามจากชาวบ้าน ชาวบ้านบอกว่าเร็วๆ นี้ในวัดเมืองลัง จะมีการสร้างพระเจ้าทันใจ ขนาดหน้าตัก 19 เมตร (ข้อมูลไม่แน่นนอนนะ) แต่จะมีการสร้างอย่างแน่นนอน วัดเมืองลังเป็นวัดของชาวบ้านจริงๆ ชาวบ้านกับวัดมีความผูกพันกันมากเพราะจาการไปของเชียงใหม่โอนลี่ในครั้งนี้ได้รู้ว่า ชาวบ้านยังใช้พื้นหน้าวัดเป็นสถานที่จัดตั้งกลุ่มต่างอาทิ ที่ทำการชุมชนเมืองลัง อสม.เมืองลัง อมม ทรัพย์เมืองลัง

วัดเมืองลัง อยากจะไม่วัดที่มีชื่อเสียงดังเหมือนกับวันอีกหลายๆ วัดในเชียงใหม่ แต่วัดเมืองลังก็ยังคงอยู่ได้และมีชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง และเป็นที่พักผ่อนที่พักใจ ไม่ได้หวังผลกำไรแต่อย่างไร บ้างครั้งวัดเล็กๆ ที่ใช้หลักทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อยากจะนำทำสั่งสอนของพระพุทธมาสั่งสอนและเกิดประโชยน์ต่อชาวบ้านมากคนมากกว่าวัดที่มีชื่อเสียงก็เป็นได้ อนิจัง

ที่ตั้งวัดเมืองลังเลขที่ 9 หมู่ 3 ป่าต้น-บ้านท่อ เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-110168

วัดเมืองลัง (1) วัดเมืองลัง (3) วัดเมืองลัง (4) วัดเมืองลัง (5) วัดเมืองลัง (6) วัดเมืองลัง (7) วัดเมืองลัง (8)วัดเมืองลัง (2)


Filed in: อำเภอเมือง, เที่ยววัด
รหัสทางไกลจังหวัดเชียงใหม่ (053): หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในเชียงใหม่
งานข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 
02-694-1222 ต่อ 8, 02-282-9773
ททท.ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่)  
053-248-604, 053-248-607
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 053-219-092, 053-219-291
สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่  
053-252-557, 053-233-178
ตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่  053-278-798,
053-248-974, 053-242-966 , 053-248-130
ตำรวจทางหลวง  053-242-441
สภ.อ.เมืองเชียงใหม่  053-814-313-4
สภ.อ.จอมทอง  053-341-193-4
สภ.อ.ช้างเผือก  053-218-443
สภ.อ.เชียงดาว  053-455-081-3
สภ.อ.ดอยสะเก็ด  053-495-491-3
สภ.อ.ดอยเต่า  053-469-019
สภ.อ.ฝาง  053-451-148
สภ.อ.พร้าว  053-475-312
สภ.อ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์  053-211-750
สภ.อ.แม่แจ่ม  053-485-110
สภ.อ.แม่แตง  053-471-317
สภ.อ.แม่ปิง  053-272-212
สภ.อ.แม่ริม  053-297-040
สภ.อ.แม่วาง  053-928-028
สภ.กิ่ง อ.แม่ออน  053-859-452
สภ.อ.แม่อาย  053-459-033
สภ.อ.เวียงแหง  053-477-066
สภ.อ.สะเมิง  053-487-090
สภ.อ.สันกำแพง  053-332-452 , 053-331-191
สภ.อ.สันทราย  053-491-949
สภ.อ.สันป่าตอง  053-311-122-3
สภ.อ.สารภี  053-322-997
สภ.อ.หางดง  053-441-801-3
สภ.อ.อมก๋อย  053-467-003
สภ.อ.ฮอด  053-461-101
รพ.จินดา  053-244-140 , 053-243-673
รพ.เชียงใหม่ เซ็นทรัล เมมโมเรียล  053-277-090-3
รพ.เชียงใหม่ราม   053-852-590-6
รพ.เซนต์ปีเตอร์ อาย  053-225-011-5
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) 053-221-122
รพ.แมคคอร์มิค 053-262-200-19
รพ.ลานนา 053-357-234-53
รพ.รวมแพทย์  053-273-576-7
รพ.นครพิงค์ 053-890-755-64
รพ.ดอยสะเก็ด 053-495-505
รพ.แม่อาย 053-459-036
รพ.สะเมิง 053-487-124-5
รพ.ฮอด 053-831-443
รพ.แม่แจ่ม 053-485-073
รพ.ดอยเต่า 053-833-098
รพ.ช้างเผือก  053-220-022 รพ.ประชาเวศ เชียงใหม่  053-801-999
รพ.ดารารัศมี  053-297-207
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.