วัดเชียงยืน

Written by | พฤษภาคม 21, 2013 | 0

 เชียงใหม่โอนลี่พาเที่ยววัดเชียงยืน  ก่อนอื่นเรามารู้จักวัดชื่อ วัดเชียงยืนก่อนเพราะว่ามีหลายชื่อมากเพราะมีหลายตำนาน เช่น วัดฑีฆชีวะวัสสาราม วัดฑีฆายวิสาราม  ฑีฆาชีวิตสาราม สิ่งที่โดดเด่นในวัดเชียงยืนก็มี

พระวิหาร เป็นพระวิหารทรงล้านนา ภายในประดิษฐาน พระประธานปางมารวิชัย นามว่า พระพุทธสัพพัญญู ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะ ของเจ้าผู้ครองเมืองและประชาชนมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

พระมหาธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยม ฐานล่างรูปสี่เหลี่ยมย่อเก็จทั้งสี่มุม ประดับด้วยปูนปั้นรูปสิงห์ มีศาลารายล้อมรอบพระมหาธาตุเจดีย์

อุโบสถทรง 8 เหลี่ยม เป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่าที่งดงามและสมควรที่จะอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างยิ่ง นับเป็นอาราม ที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มายาวนาน ที่สาธุชนเคารพศรัทธาองค์พระสัพพัญญูเจ้าวัดเชียงยืนฝังรากลึกกันอย่างแน่นแฟ้น

หลวงพ่อทันใจ ที่ประดิษฐานอยู่ทางเข้าหน้าวัดเชียงยืนองค์ที่ยกพื้นสูงประมาณ 8-9 เมตร แต่มีทางเดินขึ้น-ลง

ซุ้มประตูหน้าพระอุโบสถ ประดับด้วยปูนปั้นศิลปะพม่า

วัดเชียงยืน (1) วัดเชียงยืน (2) วัดเชียงยืน (3) วัดเชียงยืน (4) วัดเชียงยืน (5)

และในปีพ.ศ. 1836 – 2101 สมัยราชวงศ์มังราย วัดเชียงยืนเป็นพระอารามหลวงนามมงคลมีฐานะเป็นเดชเมืองเชียงใหม่ เพราะสร้างขึ้นในลักษณะการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับชัยภูมิและความเชื่อทาง โหราศาสตร์ ซึ่งมีวัดเชียงยืนเป็นวัดมงคลนาม ประดิษฐานมงคลศักดิ์สิทธิ์คือพระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง หมายถึง บารมีอำนาจยิ่งใหญ่ ซึ่งเจ้าพระยามหากษัตริย์ล้านนาในอดีตจะมาทำการสักการบูชาก่อนเข้าเมืองหรือ เมื่อมีพิธีราชาภิเษก หรือทั้งก่อน หลังออกศึกสงคราม เพื่อให้เกิดสิริมงคล

ส่วน ประวัติของวัดเชียงยืน คือวัดเชียงยืนเคยเป็นที่ประทับของปฐมสังฆราช (พระอภัยสารทะ) สังฆนายกองค์แรกของอาณาจักรล้านนา ส่วนจะสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์ล้านนารัชกาลราชวงศ์มังรายพระองค์ใดนั้นไม่มี ปรากฏหลักฐานชัด แต่ที่มีการสันนิษฐานกันจากหลักฐานที่ปรากฏไว้ว่า ในสมัยพญามังรายมหาราช พระองค์ได้สร้างวัดคู่เมืองเชียงใหม่เป็นแห่งแรก คือ วัดเชียงมั่น หมายถึง มั่นคงต่อมาสร้างวัดเชียงยืน หมายถึง ยั่งยืนด้วย จะมีพระราชประสงค์ที่ว่าวัดเชียงมั่นตั้งอยู่เขตพระนครด้านใน เมื่อประตูเมืองปิดอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ที่อยู่นอกกำแพงเมืองจะได้ อาศัยวัดเชียงยืน เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

วัด เชียงยืนเป็นที่ประดิษฐานพระมหาธาตุเจดีย์ ลักษณะรูปทรงแปดเหลี่ยม ในพระมหาธาตุเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จากหลักฐานจารึกในประวัติศาสตร์โบราณคดีตำนานชินกาลบาลี ปกรณ์ กล่าวถึงรัชกาลพระเจ้าปนัดดาธิราชหรือพระเมืองแก้ว กษัตริย์ล้านนา รัชกาล ที่ 13 แห่งราชวงศ์มังรายว่า พระองค์พร้อมด้วยพระเทวีราชมารดาทรงทำการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุพระ สถูปเจดีย์ใหญ่ ณ วัดฑีฆชีววัสสาราม (ฑีฆายวิสาราม) ต่อมาทางวัดได้ทำการบูรณะอนุรักษ์องค์พระธาตุเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพระราช กุศลมหามงคลในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 วัดเชียงยืนตั้งอยู่ เลขที่ 160 ถ. มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดเชียงยืน (6) วัดเชียงยืน (7) วัดเชียงยืน (8) วัดเชียงยืน (9) วัดเชียงยืน (10) วัดเชียงยืน (11) วัดเชียงยืน (12) วัดเชียงยืน (13) วัดเชียงยืน (14) วัดเชียงยืน (15) วัดเชียงยืน (16)


Filed in: อำเภอเมือง, เที่ยววัด
รหัสทางไกลจังหวัดเชียงใหม่ (053): หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในเชียงใหม่
งานข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 
02-694-1222 ต่อ 8, 02-282-9773
ททท.ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่)  
053-248-604, 053-248-607
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 053-219-092, 053-219-291
สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่  
053-252-557, 053-233-178
ตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่  053-278-798,
053-248-974, 053-242-966 , 053-248-130
ตำรวจทางหลวง  053-242-441
สภ.อ.เมืองเชียงใหม่  053-814-313-4
สภ.อ.จอมทอง  053-341-193-4
สภ.อ.ช้างเผือก  053-218-443
สภ.อ.เชียงดาว  053-455-081-3
สภ.อ.ดอยสะเก็ด  053-495-491-3
สภ.อ.ดอยเต่า  053-469-019
สภ.อ.ฝาง  053-451-148
สภ.อ.พร้าว  053-475-312
สภ.อ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์  053-211-750
สภ.อ.แม่แจ่ม  053-485-110
สภ.อ.แม่แตง  053-471-317
สภ.อ.แม่ปิง  053-272-212
สภ.อ.แม่ริม  053-297-040
สภ.อ.แม่วาง  053-928-028
สภ.กิ่ง อ.แม่ออน  053-859-452
สภ.อ.แม่อาย  053-459-033
สภ.อ.เวียงแหง  053-477-066
สภ.อ.สะเมิง  053-487-090
สภ.อ.สันกำแพง  053-332-452 , 053-331-191
สภ.อ.สันทราย  053-491-949
สภ.อ.สันป่าตอง  053-311-122-3
สภ.อ.สารภี  053-322-997
สภ.อ.หางดง  053-441-801-3
สภ.อ.อมก๋อย  053-467-003
สภ.อ.ฮอด  053-461-101
รพ.จินดา  053-244-140 , 053-243-673
รพ.เชียงใหม่ เซ็นทรัล เมมโมเรียล  053-277-090-3
รพ.เชียงใหม่ราม   053-852-590-6
รพ.เซนต์ปีเตอร์ อาย  053-225-011-5
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) 053-221-122
รพ.แมคคอร์มิค 053-262-200-19
รพ.ลานนา 053-357-234-53
รพ.รวมแพทย์  053-273-576-7
รพ.นครพิงค์ 053-890-755-64
รพ.ดอยสะเก็ด 053-495-505
รพ.แม่อาย 053-459-036
รพ.สะเมิง 053-487-124-5
รพ.ฮอด 053-831-443
รพ.แม่แจ่ม 053-485-073
รพ.ดอยเต่า 053-833-098
รพ.ช้างเผือก  053-220-022 รพ.ประชาเวศ เชียงใหม่  053-801-999
รพ.ดารารัศมี  053-297-207
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.