วัดเชียงมั่น

Written by | พฤษภาคม 21, 2013 | 0

วัดเชียงมั่น เป็นอีกนึ่งสถานที่อีกหนึ่งแห่ง ที่ถือได้ว่ามีเป็นวัดที่เก่าแก่ที่ สุดในตัวเมืองเชียงใหม่ และเชียงใหม่โอนลี่ก็เห้นว่าชาวเชียงใหม่ให้กับวัดเชียงมั่นเป็นอย่างมาก นอกจากที่จะเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วยังเป็นวัดแห่งแรกในเขตคูเมืองเชียงใหม่ ที่มาของวัดคือพระเจ้าขุนเม็งรายมหาราชพระองค์ทรงยกพระตําหนักที่ประทับชื่อ ตําหนักเชียงมั่นถวายเป็นพระอารามใหม่ชื่อว่า วัดเชียงมั่น ในปี พ.ศ.1839 

วัดเชียงมั่น นี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสําคัญของเชียงใหม่ คือ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวเชียงใหม่นอกจากวัดเชียงมั่นจะมีความ สำคัญต่อประวัติศาสตร์ของ เมืองเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกในเขตกำแพงเมืองแล้ว เมื่อถึงเทศกาลสลากภัตร หรือ ทานก๋วยสลาก จะมีการทานข้าวสลากที่วัดนี้ก่อนแล้วจึงจะทำที่วัดอื่น ๆ ต่อไป ในสมัยพญามังราย วัดเชียงมั่น ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วย นอกจากนี้ วัดเชียงมั่นเป็นสถานที่รวบรวมโบราณ วัตถุ จำนวนมาก ซึ่งอาคารเสนาสนะและปูชนียวัตถุของวัดเชียงมั่นประกอบไปด้วย วัดเชียงมั่นมี สถาปัตยกรรม สําคัญ ได้แก่ เจดีย์สี่เหลี่ยมผสมทรงกลม ฐานช่างล้อม พระอุโบสถและหอไตร

การเดินทางไปวัดเชียงมั่น หากมาจากแจ่งศรีภูมิด้านใน ขับรถตรงมาก่อนถึงร้านข้าวต้มสมเพชรจะมีซอยให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 80 เมตร วัดเชียงมั่นอยู่ทางขวามือเรา วัดเชียงมั่น เป็นวัดที่ตั้งอยู่ถนนราชภาคิไนย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วัดเชียงมั่น (1)

วัดเชียงมั่น (2)

วัดเชียงมั่น (4)

วัดเชียงมั่น (6)

วัดเชียงมั่น (8)

วัดเชียงมั่น (10)

วัดเชียงมั่น (11)

วัดเชียงมั่น (16)

วัดเชียงมั่น (15)

วัดเชียงมั่น (18)

วัดเชียงมั่น (22)

วัดเชียงมั่น (24)

วัดเชียงมั่น (5)

วัดเชียงมั่น (21)

วัดเชียงมั่น (3)

วัดเชียงมั่น (7)

วัดเชียงมั่น (9)

วัดเชียงมั่น (12)

วัดเชียงมั่น (14)

วัดเชียงมั่น (13)

วัดเชียงมั่น (19)

วัดเชียงมั่น (23)

วัดเชียงมั่น (1)

วัดเชียงมั่น (6)

วัดเชียงมั่น (4)

วัดเชียงมั่น (13)

วัดเชียงมั่น (14)

วัดเชียงมั่น (15)

วัดเชียงมั่น (9)

วัดเชียงมั่น (5)

วัดเชียงมั่น (8)

วัดเชียงมั่น (7)

วัดเชียงมั่น (12)

วัดเชียงมั่น (10)

วัดเชียงมั่น (11)

วัดเชียงมั่น (3)

วัดเชียงมั่น (2)


Filed in: อำเภอเมือง, เที่ยววัด
รหัสทางไกลจังหวัดเชียงใหม่ (053): หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในเชียงใหม่
งานข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 
02-694-1222 ต่อ 8, 02-282-9773
ททท.ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่)  
053-248-604, 053-248-607
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 053-219-092, 053-219-291
สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่  
053-252-557, 053-233-178
ตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่  053-278-798,
053-248-974, 053-242-966 , 053-248-130
ตำรวจทางหลวง  053-242-441
สภ.อ.เมืองเชียงใหม่  053-814-313-4
สภ.อ.จอมทอง  053-341-193-4
สภ.อ.ช้างเผือก  053-218-443
สภ.อ.เชียงดาว  053-455-081-3
สภ.อ.ดอยสะเก็ด  053-495-491-3
สภ.อ.ดอยเต่า  053-469-019
สภ.อ.ฝาง  053-451-148
สภ.อ.พร้าว  053-475-312
สภ.อ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์  053-211-750
สภ.อ.แม่แจ่ม  053-485-110
สภ.อ.แม่แตง  053-471-317
สภ.อ.แม่ปิง  053-272-212
สภ.อ.แม่ริม  053-297-040
สภ.อ.แม่วาง  053-928-028
สภ.กิ่ง อ.แม่ออน  053-859-452
สภ.อ.แม่อาย  053-459-033
สภ.อ.เวียงแหง  053-477-066
สภ.อ.สะเมิง  053-487-090
สภ.อ.สันกำแพง  053-332-452 , 053-331-191
สภ.อ.สันทราย  053-491-949
สภ.อ.สันป่าตอง  053-311-122-3
สภ.อ.สารภี  053-322-997
สภ.อ.หางดง  053-441-801-3
สภ.อ.อมก๋อย  053-467-003
สภ.อ.ฮอด  053-461-101
รพ.จินดา  053-244-140 , 053-243-673
รพ.เชียงใหม่ เซ็นทรัล เมมโมเรียล  053-277-090-3
รพ.เชียงใหม่ราม   053-852-590-6
รพ.เซนต์ปีเตอร์ อาย  053-225-011-5
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) 053-221-122
รพ.แมคคอร์มิค 053-262-200-19
รพ.ลานนา 053-357-234-53
รพ.รวมแพทย์  053-273-576-7
รพ.นครพิงค์ 053-890-755-64
รพ.ดอยสะเก็ด 053-495-505
รพ.แม่อาย 053-459-036
รพ.สะเมิง 053-487-124-5
รพ.ฮอด 053-831-443
รพ.แม่แจ่ม 053-485-073
รพ.ดอยเต่า 053-833-098
รพ.ช้างเผือก  053-220-022 รพ.ประชาเวศ เชียงใหม่  053-801-999
รพ.ดารารัศมี  053-297-207
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.