วัดเจดีย์เหลี่ยม เวียงกุมกาม

Written by | พฤษภาคม 19, 2013 | 0

การเที่ยวเวียงกุมกามในครั้งนี้ของเชียงใหม่โอนลี่บอกได้เลยว่าเป็นการท่องเที่ยวทริปที่สนุกที่สุดอีกหนึ่งทริปและทริปนี้นอกจากจะได้ดูศิลปะการก่อสร้างแบบล้านนาแล้วยังได้ความรู้ควบคู่ไปอีกด้วย มาพูดถึงการเที่ยวเวียงกุมกามเมืองแห่งแรกของล้านนาที่ถูกน้ำท่วมจนเกือบหลายสาบสูญ การเที่ยวในทริปนี้เราสามารถเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบ รถยนต์ส่วนตัว มอเตอร์ไซด์ รถราง รถม้า ที่ทางเวียงกุมกามเปิดให้บริการหากเราเที่ยวแบบ รถราง รถม้า ก็จะได้ชมสถานที่สำคัญๆ ประมาณ 10 แห่ง ใช้เวลาประมาณ 45 นาที บวกลบ นะครับ

แต่ทริปนี้เชียงใหม่โอนลี่ใช้บริการการเที่ยวโดยมอเตอร์ไซด์เหตุผลคือ ง่าย สะดวก สามารถเก็บภาพ โดยไม่ต้องกังวลว่ามีคนรอ และเที่ยวนี้เชียงใหม่โอนลี่ได้เก็บภาพและ VDO มาฝากแต่ขอเป็นการนำเสนอเวียงกุมกามในแบบฉบับของเชียงใหม่โอนลี่ ซึ่งครั้งนี้เชียงใหม่โอนลี่ได้เก็บเรื่องราวเวียงกุมกามที่สำคัญๆเพราะว่าจากการสำรวจของนักวิชาการพบว่ามีอยู่มากกว่า 40 แห่ง ทั้งที่เป็น ซากโบราณสถาน

วัดกู่อ้ายหลาน (1)

วัดกู่อ้ายหลาน (15)

วัดกู่อ้ายหลาน (14)

วัดกู่อ้ายหลาน (13)

วัดกู่อ้ายหลาน (12)

วัดกู่อ้ายหลาน (11)

วัดกู่อ้ายหลาน (10)

วัดกู่อ้ายหลาน (9)

วัดเจดีย์เหลี่ยมเป็นอีกหนึ่งวัดที่นักท่องเที่ยวไม่น่าพลาดหากไปเที่ยวที่เมืองกุม กามเพราะวัดนี้ขึ้นชื่อเร่องเจดีย์เหลี่ยม นอกจากนี้วัดนี้ยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถขี่รถม้าชมเวียงกุมกามได้วัดนี้เชียงใหม่โอนลี่แนะนำว่าหากใครมาเที่ยวอย่าลืมถ่ายรูปกับเจดีย์ที่ขึ้น ชื่อนี้แล้วกันส่วนในเรื่องของ ประวัติวัดเจดีย์เหลี่ยม หรือ เจดีย์กู่คำ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพญามังราย เมื่อปี พ.ศ. 1831 กล่าวคือหลังจากที่พระองค์ได้ยกทัพมาตีเมืองลำพูนแล้วทรงมอบเมืองลำพูนให้อำมาตย์คนสนิทชื่อ อ้ายฟ้า ครองเมืองแทนส่วนพระองค์ก็ยกทัพไปสร้างเมืองใหม่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ได้ 5 ปีจึงยกทัพไปสร้างเมืองใหม่อยู้ใกล้ฝั่งแม่น้ำปิง เมื่อปี พ.ศ. 1820 ให้ชื่อเมืองนี้ว่าเวียงกุมกาม จนถึงปี พ.ศ. 1830 พระองค์ทรงให้ช่างไปถ่ายแบบพระเจดีย์มาจากวัดจามเทวีลำพูนเพื่อนำมาสร้างให้เป็นที่สักการะแก่คนทั้งหลายหลังจากนั้นมาเป็นเวลาหลายร้อยปี วัดนี้ได้ถูกทอดทิ้งให้รกร้าง จนถึงปี พ.ศ. 2451 มีคหบดีชาวพม่าคนหนึ่งได้มาเห็นเข้า เกิดความเลื่อมใสได้บูรณะขึ้นใหม่ โดยให้ช่างชาวพม่าเป็นผู้ดำเนินการจึงมีศิลปะแบบพม่าเข้ามาแทนที่ศิลปะแบบขอม ซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมคงมีแต่โครงสร้างที่ยังเป็นรูปเดิมอยู่เท่านั้น

วัดกู่อ้ายหลาน (8)

วัดกู่อ้ายหลาน (7)

วัดกู่อ้ายหลาน (6)

วัดกู่อ้ายหลาน (5)

วัดกู่อ้ายหลาน (4)

วัดกู่อ้ายหลาน (3)

วัดกู่อ้ายหลาน (2)

นอกจากเชียงใหม่โอนลี่จะนำเสนอเรื่องสถานที่สำคัญๆ ในเวียงกุมกามแล้ว เชียงใหม่โอนลี่ก็ยังไม่ลืมที่จะหาข้อมูลของความเป็นไปเป็นมาของเวียงกุมกาม ของประวัติเวียงกุมกาม เมืองหลวงแห่งแรกของล้านนา เวียงกุมกาม เป็นเมืองที่ “พญาเม็งราย” กษัตริย์แห่งโยนกนครได้สถาปนาให้เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของล้านนา แต่ “เวียงกุมกาม” ก็เป็นเมืองหลวงได้ไม่นาน เพราะประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี พญามังรายจึงโปรดให้สร้าง “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” ซึ่งมีชัยภูมิที่ดีกว่า เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ แต่ “เวียงกุมกาม” ก็ไม่สิ้นความสำคัญด้วยเป็นเมืองบริวารที่มีความใกล้ชิดกับเวียงเชียงใหม่จน ถึงสิ้นราชวงค์มังราย

“เวียงกุมกาม” ล่มสลายลง เพราะถูกน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อครั้งตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า (พ.ศ.2101-2317) และทำให้เวียงกุมกามถูกฝังจมใต้ตะกอนดินจนยากจะฟื้นฟู ประกอบกับอุทกภัยครั้งนั้น แม่น้ำปิงได้เปลี่ยนร่องน้ำไม่ไหลผ่านเวียงกุมกามดังเคย “เวียงกุมกาม” จึงถูกทิ้งร้างอยู่ใต้ตะกอนดินมานับร้อยๆ ปี และชื่อของ “เวียงกุมกาม” ก็ได้เลือนหายไปจากประวัติศาสตร์ จนเชื่อกันว่า “เวียงกุมกาม” เป็นเพียง เมืองในตำนาน

จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2527 เมื่อหน่วยศิลปากรที่ 4 ได้ขุดแต่งวิหารกานโถม ณ วัดช้างค้ำ ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งในเวียงกุมกาม ทำให้เรื่องราวของ “เมืองในตำนาน” แห่งนี้ปรากฏเป็นเรื่องขึ้นและจากการศึกษาค้นคว้าของนักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ ทำให้เชื่อได้แน่นอนว่าโบราณสถาน ในเขตท้องที่หมู่ที่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี ซึ่งห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพียง 5 กิโลเมตรนั้น ก็คือ “เวียงกุมกาม” หรือ “เวียงเก่า” ก่อนที่จะมี “เวียงเชียงใหม่” และการล่มสลายไปเพราะอุทกภัยครั้งใหญ่ จนกลายเป็นเมืองใต้พิภพก่อนที่อาณาจักรล้านนาจะล่มสลายทำให้โบราณสถานใน เวียงกุมกามมีความสมบูรณ์ และเป็นแหล่งความรู้ในการศึกษาแบบแผนของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ตลอดจนวัฒนธรรมล้านนาบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นรากฐานในการศึกษาที่สำคัญของวัฒนธรรมล้านนา

การเดินทางและบริการ  ปัจจุบันเวียงกุมกาม อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่ ประมาณกิโลเมตรที่ 3-4 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน (ถนนต้นยาง)ในเขตตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี และอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำปิงด้านทิศตะวันออก การบริการในเวียงกุมกามชาวบ้านจัดบริการรถราง และรถม้า เพื่อพานักท่องเที่ยวชมโบราณสถานเวียงกุมกามจำนวน 10 แห่ง ได้แก่ วัดเจดีย์เหลี่ยม วัดธาตุน้อย วัดช้างค้ำ วัดธาตุขาว วัดพญามังราย วัดพระเจ้าองค์ดำ กู่ป้าด้อม วัดปู่เปี้ย วัดหนานช้าง และวัดอีก้าง ใช้เวลานำชมประมาณ 45 นาที นอกจากนี้ยังรับจัดกิจกรรมเลี้ยงขันโตก นวดแผนโบราณและสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้านบริเวณ เวียงกุมกาม สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. +668 6193 5049, +668 1027 9513 แฟกซ์ 053-140322

อัตราค่าบริการท่องเที่ยว ค่าเข้าชมศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม ท่านละ 10 บาท

 รถม้า คันละ 200 บาท

รถราง

1 – 10      คน      คันละ    300     บาท

11 – 15    คน      คันละ    350     บาท

16 – 20   คน     คันละ    400    บาท

 


Filed in: อำเภอเมือง, เที่ยววัด
รหัสทางไกลจังหวัดเชียงใหม่ (053): หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในเชียงใหม่
งานข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 
02-694-1222 ต่อ 8, 02-282-9773
ททท.ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่)  
053-248-604, 053-248-607
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 053-219-092, 053-219-291
สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่  
053-252-557, 053-233-178
ตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่  053-278-798,
053-248-974, 053-242-966 , 053-248-130
ตำรวจทางหลวง  053-242-441
สภ.อ.เมืองเชียงใหม่  053-814-313-4
สภ.อ.จอมทอง  053-341-193-4
สภ.อ.ช้างเผือก  053-218-443
สภ.อ.เชียงดาว  053-455-081-3
สภ.อ.ดอยสะเก็ด  053-495-491-3
สภ.อ.ดอยเต่า  053-469-019
สภ.อ.ฝาง  053-451-148
สภ.อ.พร้าว  053-475-312
สภ.อ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์  053-211-750
สภ.อ.แม่แจ่ม  053-485-110
สภ.อ.แม่แตง  053-471-317
สภ.อ.แม่ปิง  053-272-212
สภ.อ.แม่ริม  053-297-040
สภ.อ.แม่วาง  053-928-028
สภ.กิ่ง อ.แม่ออน  053-859-452
สภ.อ.แม่อาย  053-459-033
สภ.อ.เวียงแหง  053-477-066
สภ.อ.สะเมิง  053-487-090
สภ.อ.สันกำแพง  053-332-452 , 053-331-191
สภ.อ.สันทราย  053-491-949
สภ.อ.สันป่าตอง  053-311-122-3
สภ.อ.สารภี  053-322-997
สภ.อ.หางดง  053-441-801-3
สภ.อ.อมก๋อย  053-467-003
สภ.อ.ฮอด  053-461-101
รพ.จินดา  053-244-140 , 053-243-673
รพ.เชียงใหม่ เซ็นทรัล เมมโมเรียล  053-277-090-3
รพ.เชียงใหม่ราม   053-852-590-6
รพ.เซนต์ปีเตอร์ อาย  053-225-011-5
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) 053-221-122
รพ.แมคคอร์มิค 053-262-200-19
รพ.ลานนา 053-357-234-53
รพ.รวมแพทย์  053-273-576-7
รพ.นครพิงค์ 053-890-755-64
รพ.ดอยสะเก็ด 053-495-505
รพ.แม่อาย 053-459-036
รพ.สะเมิง 053-487-124-5
รพ.ฮอด 053-831-443
รพ.แม่แจ่ม 053-485-073
รพ.ดอยเต่า 053-833-098
รพ.ช้างเผือก  053-220-022 รพ.ประชาเวศ เชียงใหม่  053-801-999
รพ.ดารารัศมี  053-297-207
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.