เวียงกุมกาม วัดอีก้าง

Written by | พฤษภาคม 19, 2013 | 0

ครั้งนี้เชียงใหม่โอนลี่ได้มากราบสักการะวัดอีก้าง ที่เวียงกุมกาม น่าจะเป็นอีกหนึ่งวัดที่ยังคงเหลือซากสิ่งก่อสร้างที่คงเห็นเค้าโครงเดิมที่เหลืออยู่มากพอที่จะจิตการว่าวัดนี้อยู่ในรูปแบบไหน ลองไปชมกันว่าวัดกีก้างดครงสร้างเคาโครงที่เหลือจะเป็นอย่างไร

ตามความตั้งใจของเชียงใหม่โอนลี่อยากจะเที่ยวให้วัดและสักการะกราบไหว้พระให้ครบทั่วทุกวันของเชียงใหม่แต่สิ่งเหล่านี้คงจะทำในช่วงเวลาอันสั้นไม่ได้ต้องคงต้องใช้เวลากันหน่อยแต่ใจและความตั้งใจของเชียงใหม่โอนลี่เป็นอย่างนั้นจริงๆ จะพยายามให้ทำให้ครบในเวลา

 

 

วัดอีก้าง (1)

วัดอีก้าง (7)

วัดอีก้าง (13)

วัดอีก้าง (3)

วัดอีก้าง (9)

วัดอีก้าง (15)

วัดอีก้าง (5)

วัดอีก้าง (11)

วัดอีก้าง (17)

วัดอีก้าง (วัดอีค่าง) ที่เรียกว่าวัดอีค่างหรืออีก้างนั้นเพราะเดิมบริเวณวัดเป็นป่ารกร้างและมีฝูงลิงฝูงค่างใช้ซากวัดแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งค่างในภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “อีก้าง” โบราณสถานประกอบด้วยวิหารและเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน วิหารมีขนาดใหญ่ 20 × 13.50 เมตร เจดีย์เป็นแบบองค์ระฆังทรงกลมวัดอีก้าง (6)

วัดอีก้าง (12)

วัดอีก้าง (18)

วัดอีก้าง (4)

วัดอีก้าง (10)

วัดอีก้าง (16)

วัดอีก้าง (2)

วัดอีก้าง (8)

วัดอีก้าง (14)

นอกจากเชียงใหม่โอนลี่จะนำเสนอเรื่องสถานที่สำคัญๆ ในเวียงกุมกามแล้ว เชียงใหม่โอนลี่ก็ยังไม่ลืมที่จะหาข้อมูลของความเป็นไปเป็นมาของเวียงกุมกาม ของประวัติเวียงกุมกาม เมืองหลวงแห่งแรกของล้านนา เวียงกุมกาม เป็นเมืองที่ พญาเม็งรายกษัตริย์แห่งโยนกนครได้สถาปนาให้เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของล้านนา แต่ เวียงกุมกามก็เป็นเมืองหลวงได้ไม่นาน เพราะประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี พญามังรายจึงโปรดให้สร้าง นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ซึ่งมีชัยภูมิที่ดีกว่า เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ แต่ เวียงกุมกามก็ไม่สิ้นความสำคัญด้วยเป็นเมืองบริวารที่มีความใกล้ชิดกับเวียงเชียงใหม่จน ถึงสิ้นราชวงค์มังราย

เวียงกุมกามล่มสลายลง เพราะถูกน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อครั้งตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า (พ.ศ.2101-2317) และทำให้เวียงกุมกามถูกฝังจมใต้ตะกอนดินจนยากจะฟื้นฟู ประกอบกับอุทกภัยครั้งนั้น แม่น้ำปิงได้เปลี่ยนร่องน้ำไม่ไหลผ่านเวียงกุมกามดังเคย เวียงกุมกามจึงถูกทิ้งร้างอยู่ใต้ตะกอนดินมานับร้อยๆ ปี และชื่อของ เวียงกุมกามก็ได้เลือนหายไปจากประวัติศาสตร์ จนเชื่อกันว่า เวียงกุมกามเป็นเพียง เมืองในตำนาน   จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2527 เมื่อหน่วยศิลปากรที่ 4 ได้ขุดแต่งวิหารกานโถม ณ วัดช้างค้ำ ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งในเวียงกุมกาม ทำให้เรื่องราวของ เมืองในตำนานแห่งนี้ปรากฏเป็นเรื่องขึ้นและจากการศึกษาค้นคว้าของนักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ ทำให้เชื่อได้แน่นอนว่าโบราณสถาน ในเขตท้องที่หมู่ที่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี ซึ่งห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพียง 5 กิโลเมตรนั้น ก็คือ เวียงกุมกามหรือ เวียงเก่าก่อนที่จะมี เวียงเชียงใหม่และการล่มสลายไปเพราะอุทกภัยครั้งใหญ่ จนกลายเป็นเมืองใต้พิภพก่อนที่อาณาจักรล้านนาจะล่มสลายทำให้โบราณสถานใน เวียงกุมกามมีความสมบูรณ์ และเป็นแหล่งความรู้ในการศึกษาแบบแผนของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ตลอดจนวัฒนธรรมล้านนาบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นรากฐานในการศึกษาที่สำคัญของวัฒนธรรมล้านนา

การเดินทางและบริการ  ปัจจุบันเวียงกุมกาม อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่ ประมาณกิโลเมตรที่ 3-4 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน (ถนนต้นยาง)ในเขตตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี และอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำปิงด้านทิศตะวันออก การบริการในเวียงกุมกามชาวบ้านจัดบริการรถราง และรถม้า เพื่อพานักท่องเที่ยวชมโบราณสถานเวียงกุมกามจำนวน 10 แห่ง ได้แก่ วัดเจดีย์เหลี่ยม วัดธาตุน้อย วัดช้างค้ำ วัดธาตุขาว วัดพญามังราย วัดพระเจ้าองค์ดำ กู่ป้าด้อม วัดปู่เปี้ย วัดหนานช้าง และวัดอีก้าง ใช้เวลานำชมประมาณ 45 นาที นอกจากนี้ยังรับจัดกิจกรรมเลี้ยงขันโตก นวดแผนโบราณและสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้านบริเวณ เวียงกุมกาม สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. +668 6193 5049, +668 1027 9513 แฟกซ์ 053-140322

อัตราค่าบริการท่องเที่ยว ค่าเข้าชมศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม ท่านละ 10 บาท

 รถม้า คันละ 200 บาท

รถราง

110      คน      คันละ    300     บาท

1115    คน      คันละ    350     บาท

1620   คน     คันละ    400    บาท

 

 

 

 

 

 


Filed in: อำเภอสารภี, เที่ยววัด
รหัสทางไกลจังหวัดเชียงใหม่ (053): หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในเชียงใหม่
งานข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 
02-694-1222 ต่อ 8, 02-282-9773
ททท.ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่)  
053-248-604, 053-248-607
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 053-219-092, 053-219-291
สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่  
053-252-557, 053-233-178
ตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่  053-278-798,
053-248-974, 053-242-966 , 053-248-130
ตำรวจทางหลวง  053-242-441
สภ.อ.เมืองเชียงใหม่  053-814-313-4
สภ.อ.จอมทอง  053-341-193-4
สภ.อ.ช้างเผือก  053-218-443
สภ.อ.เชียงดาว  053-455-081-3
สภ.อ.ดอยสะเก็ด  053-495-491-3
สภ.อ.ดอยเต่า  053-469-019
สภ.อ.ฝาง  053-451-148
สภ.อ.พร้าว  053-475-312
สภ.อ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์  053-211-750
สภ.อ.แม่แจ่ม  053-485-110
สภ.อ.แม่แตง  053-471-317
สภ.อ.แม่ปิง  053-272-212
สภ.อ.แม่ริม  053-297-040
สภ.อ.แม่วาง  053-928-028
สภ.กิ่ง อ.แม่ออน  053-859-452
สภ.อ.แม่อาย  053-459-033
สภ.อ.เวียงแหง  053-477-066
สภ.อ.สะเมิง  053-487-090
สภ.อ.สันกำแพง  053-332-452 , 053-331-191
สภ.อ.สันทราย  053-491-949
สภ.อ.สันป่าตอง  053-311-122-3
สภ.อ.สารภี  053-322-997
สภ.อ.หางดง  053-441-801-3
สภ.อ.อมก๋อย  053-467-003
สภ.อ.ฮอด  053-461-101
รพ.จินดา  053-244-140 , 053-243-673
รพ.เชียงใหม่ เซ็นทรัล เมมโมเรียล  053-277-090-3
รพ.เชียงใหม่ราม   053-852-590-6
รพ.เซนต์ปีเตอร์ อาย  053-225-011-5
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) 053-221-122
รพ.แมคคอร์มิค 053-262-200-19
รพ.ลานนา 053-357-234-53
รพ.รวมแพทย์  053-273-576-7
รพ.นครพิงค์ 053-890-755-64
รพ.ดอยสะเก็ด 053-495-505
รพ.แม่อาย 053-459-036
รพ.สะเมิง 053-487-124-5
รพ.ฮอด 053-831-443
รพ.แม่แจ่ม 053-485-073
รพ.ดอยเต่า 053-833-098
รพ.ช้างเผือก  053-220-022 รพ.ประชาเวศ เชียงใหม่  053-801-999
รพ.ดารารัศมี  053-297-207
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.