วัดศรีสุพรรณ พระอุโบสถเงินทรงล้านนา

Written by | กุมภาพันธ์ 8, 2013 | 0

วัดศรีสุพรรณ  ศิลปะแห่งความศักทธาเชียงใหม่โอนลี่ไม่พูดอะไรมากเอาเลยละกันวัดแห่งนี้จุดเด่นก็หนีไม่พ้นพระอุโบสถเงินอยางแน่นนอน แต่สิ่งที่เชียงใหม่โอนลี่อยากจะพูดถึงคือ ความศักทธาของชาวบ้านที่ช่วยกันทำเงินเป้นรูปต่างๆ แล้วมาถวายให้กับวัดเพื่อนมาประกอบกันเป็นพระอุโบสถหลังนี้ (ยังไม่เสร็จ) เพราะกว่าจะได้แต่ละชิ้นมาต้องใช้เวลานานเหมือนกันเพราะบางชิ้นใหญ่มากและบางชิ้นก็เล็กมากยิ่งเล็กก็ยิงยากเข้าไปใหญ่แตเชียงใหม่โอนลี่นับถือเลยแรงศักทธา

จุดสนใจภายในวัดศรีสุพรรณ ได้แก่ พระอุโบสถเงินทรงล้านนา เป็นพระอุโบสถหลังแรกที่สร้างด้วยโลหะเงินและดีบุก ด้วยฝีมือและภูมิปัญญาของช่างบ้านศรีสุพรรณ ที่มีชื่อเสียงทางด้านเครื่องเงิน ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้วัด ได้มีจิตศรัทธาในการร่วมสร้างพระอุโบสถขึ้น แทนหลังเก่าที่ชำรุดลงไปศาสนสถานและปูชนียวัตถุ

วัดศรีสุพรรณ ประกอบด้วยพระวิหาร เป็นพระวิหารทรงล้านนา สร้างในสมัย พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2403 จิตรกรรมฝาผนังภายวิหารเป็นภาพเกี่ยวกับชาดกและพุทธประวัติ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นประธานพระอุโบสถเงิน เป็นพระอุโบสถทรงล้านนา ที่สร้างจากโลหะเงินและดีบุก ทดแทนหลังเดิมที่ได้ชำรุดลงไป ด้วยความร่วมแรงจากทางวัดและชุมชนซึ่งมีช่างที่มีชื่อเสียงทางด้านเครื่องเงิน โดยการจรรโลงศิลปะของท้องถิ่นลงบนโลหะ ขึ้นเป็นรูปร่างพระอุโบสถที่วิจิตรงดงาม ภายในประดิษฐาน พระเจ้าเจ็ดตื้อ เป็นประธานพระธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์เก่าศิลปะล้านนา ตั้งอยู่บนฐานเขียงรูปแปดเหลี่ยม ส่วนบนเป็นฐานบัว ลดหลั่นขึ้นไปถึงปากระฆัง ถัดขึ้นไปเป็นบัลลังก์ ปล้องไฉนและปลียอด

 

การเดินทางวัดศรีสุพรรณ บนถนนวัวลายหากมาจากคูเมืองเชียงใหม่ตามถนนวัวลายอีก 300 เมตรวัดวัวลายอยู่ทางขวามมือ ที่ตั้ง ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ (1)

วัดศรีสุพรรณ (2)

วัดศรีสุพรรณ (3)

วัดศรีสุพรรณ (4)

วัดศรีสุพรรณ (5)

วัดศรีสุพรรณ (6)

วัดศรีสุพรรณ (7)

วัดศรีสุพรรณ (8)

วัดศรีสุพรรณ (9)

วัดศรีสุพรรณ (10) วัดศรีสุพรรณ (11)

วัดศรีสุพรรณ (12)

วัดศรีสุพรรณ (13)

วัดศรีสุพรรณ (14)

วัดศรีสุพรรณ (15)

วัดศรีสุพรรณ (16)

วัดศรีสุพรรณ (17)

วัดศรีสุพรรณ (18)


Filed in: อำเภอเมือง, เที่ยววัด
รหัสทางไกลจังหวัดเชียงใหม่ (053): หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในเชียงใหม่
งานข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 
02-694-1222 ต่อ 8, 02-282-9773
ททท.ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่)  
053-248-604, 053-248-607
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 053-219-092, 053-219-291
สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่  
053-252-557, 053-233-178
ตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่  053-278-798,
053-248-974, 053-242-966 , 053-248-130
ตำรวจทางหลวง  053-242-441
สภ.อ.เมืองเชียงใหม่  053-814-313-4
สภ.อ.จอมทอง  053-341-193-4
สภ.อ.ช้างเผือก  053-218-443
สภ.อ.เชียงดาว  053-455-081-3
สภ.อ.ดอยสะเก็ด  053-495-491-3
สภ.อ.ดอยเต่า  053-469-019
สภ.อ.ฝาง  053-451-148
สภ.อ.พร้าว  053-475-312
สภ.อ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์  053-211-750
สภ.อ.แม่แจ่ม  053-485-110
สภ.อ.แม่แตง  053-471-317
สภ.อ.แม่ปิง  053-272-212
สภ.อ.แม่ริม  053-297-040
สภ.อ.แม่วาง  053-928-028
สภ.กิ่ง อ.แม่ออน  053-859-452
สภ.อ.แม่อาย  053-459-033
สภ.อ.เวียงแหง  053-477-066
สภ.อ.สะเมิง  053-487-090
สภ.อ.สันกำแพง  053-332-452 , 053-331-191
สภ.อ.สันทราย  053-491-949
สภ.อ.สันป่าตอง  053-311-122-3
สภ.อ.สารภี  053-322-997
สภ.อ.หางดง  053-441-801-3
สภ.อ.อมก๋อย  053-467-003
สภ.อ.ฮอด  053-461-101
รพ.จินดา  053-244-140 , 053-243-673
รพ.เชียงใหม่ เซ็นทรัล เมมโมเรียล  053-277-090-3
รพ.เชียงใหม่ราม   053-852-590-6
รพ.เซนต์ปีเตอร์ อาย  053-225-011-5
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) 053-221-122
รพ.แมคคอร์มิค 053-262-200-19
รพ.ลานนา 053-357-234-53
รพ.รวมแพทย์  053-273-576-7
รพ.นครพิงค์ 053-890-755-64
รพ.ดอยสะเก็ด 053-495-505
รพ.แม่อาย 053-459-036
รพ.สะเมิง 053-487-124-5
รพ.ฮอด 053-831-443
รพ.แม่แจ่ม 053-485-073
รพ.ดอยเต่า 053-833-098
รพ.ช้างเผือก  053-220-022 รพ.ประชาเวศ เชียงใหม่  053-801-999
รพ.ดารารัศมี  053-297-207
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.