วัดฟ่อนสร้อย

Written by | พฤษภาคม 22, 2013 | 0

วัดฟ่อนสร้อย จากที่เชียงใหม่โอนลี่เห็นภายในวัดจะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามประกอบด้วย วิหาร ทรงพื้นเมืองไม่ทราบปีที่สร้าง เจดีย์ ทรงปราสาทมีปูนปั้นรูปสิงห์ประดับที่ฐานและมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปที่ฐานเจดีย์ทั้ง 4 ด้าน หอไตรทรงพื้นเมืองทำเป็นสองชั้นชั้นล่างก่ออิฐถือปูน บริเวณลานวัดมีกิจกรรมของชาวบ้านใกล้เคียงมาทำงานกัน สถานที่ภายในวัดอยากจะไม่ใหญ่มากเหมือนวัดอื่นๆ แต่ภายในวัดจัดได้เป็นสัดส่วนใช้ประโยชน์ของพื้นที่เกิดคุณค่ามากสุด ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปชื่อดังแต่เสียวันนี้ไม่เปิดให้เข้าชม

ที่ตั้งวัดฟ่อนสร้อย ต.พระสิงห์ อ.เมือง เชียงใหม่

วัดฟ่อนสร้อย (1) วัดฟ่อนสร้อย (2) วัดฟ่อนสร้อย (3) วัดฟ่อนสร้อย (4) วัดฟ่อนสร้อย (5) วัดฟ่อนสร้อย (6) วัดฟ่อนสร้อย (7) วัดฟ่อนสร้อย (8) วัดฟ่อนสร้อย (9) วัดฟ่อนสร้อย (10) วัดฟ่อนสร้อย (11) วัดฟ่อนสร้อย (12)


Filed in: อำเภอเมือง, เที่ยววัด
รหัสทางไกลจังหวัดเชียงใหม่ (053): หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในเชียงใหม่
งานข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 
02-694-1222 ต่อ 8, 02-282-9773
ททท.ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่)  
053-248-604, 053-248-607
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 053-219-092, 053-219-291
สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่  
053-252-557, 053-233-178
ตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่  053-278-798,
053-248-974, 053-242-966 , 053-248-130
ตำรวจทางหลวง  053-242-441
สภ.อ.เมืองเชียงใหม่  053-814-313-4
สภ.อ.จอมทอง  053-341-193-4
สภ.อ.ช้างเผือก  053-218-443
สภ.อ.เชียงดาว  053-455-081-3
สภ.อ.ดอยสะเก็ด  053-495-491-3
สภ.อ.ดอยเต่า  053-469-019
สภ.อ.ฝาง  053-451-148
สภ.อ.พร้าว  053-475-312
สภ.อ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์  053-211-750
สภ.อ.แม่แจ่ม  053-485-110
สภ.อ.แม่แตง  053-471-317
สภ.อ.แม่ปิง  053-272-212
สภ.อ.แม่ริม  053-297-040
สภ.อ.แม่วาง  053-928-028
สภ.กิ่ง อ.แม่ออน  053-859-452
สภ.อ.แม่อาย  053-459-033
สภ.อ.เวียงแหง  053-477-066
สภ.อ.สะเมิง  053-487-090
สภ.อ.สันกำแพง  053-332-452 , 053-331-191
สภ.อ.สันทราย  053-491-949
สภ.อ.สันป่าตอง  053-311-122-3
สภ.อ.สารภี  053-322-997
สภ.อ.หางดง  053-441-801-3
สภ.อ.อมก๋อย  053-467-003
สภ.อ.ฮอด  053-461-101
รพ.จินดา  053-244-140 , 053-243-673
รพ.เชียงใหม่ เซ็นทรัล เมมโมเรียล  053-277-090-3
รพ.เชียงใหม่ราม   053-852-590-6
รพ.เซนต์ปีเตอร์ อาย  053-225-011-5
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) 053-221-122
รพ.แมคคอร์มิค 053-262-200-19
รพ.ลานนา 053-357-234-53
รพ.รวมแพทย์  053-273-576-7
รพ.นครพิงค์ 053-890-755-64
รพ.ดอยสะเก็ด 053-495-505
รพ.แม่อาย 053-459-036
รพ.สะเมิง 053-487-124-5
รพ.ฮอด 053-831-443
รพ.แม่แจ่ม 053-485-073
รพ.ดอยเต่า 053-833-098
รพ.ช้างเผือก  053-220-022 รพ.ประชาเวศ เชียงใหม่  053-801-999
รพ.ดารารัศมี  053-297-207
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.