วัดพระธาตุดอยคำ

Written by | เมษายน 16, 2013 | 0

วัดพระธาตุดอยคำ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี แต่ความเก่าแก่ก็ไม่ได้หมายความว่าวัดจะทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เพราะวัดดอยคำทีที่เชียงใหม่โอนลี่ไปยืนมาแล้วนี้ วัดอากาศดี ภายในวัดมีพื้นที่ที่ใช้เขาเล็กๆ ลูกหนึ่งเป็นที่ตั้งวัด ภายในวัดมีพระอุโบสถ อาคารอเนกประสงค์ เจดีย์ และที่สำคัญมีลานวัดที่สวยมาก เพราะสามารถยืนที่ลานวัดดอยคำแล้วเห็นวิวของเชียงใหม่ได้หมดและโดยเฉพาะสวนราชพฤกษ์เหมือนเราเห็นแผ่นที่เดินเล่นสวนแบบใหญ่ๆ เลย

แนะนำ ถนนหนทางทางเข้าวัดค่อนชันและคดเคี้ยวหากไม่ชำนาญทางความจะระวังหน่อย อ่อ..หากใครชอบออกกำลังกายสามารถจอดรถด้านล่างแล้วเดินขึ้นบันไดวัดได้

วัดพระธาตุดอยคำ สร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดดอยคำ”

วัดดอยคำ เป็นวัดร้างต่อมากรุแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ (เนื้อดิน) ซึ่งนำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุดอยคำ พระธาตุดอยคำนอกจากจะเป็นที่สักการบูชาของคนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตา ก่อนที่จะนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่

การเดินทางวัดดอยคำ ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร

วัดดอยคำ (31)

วัดดอยคำ (23)

วัดดอยคำ (24)

วัดดอยคำ (21)

วัดดอยคำ (22)

วัดดอยคำ (27)

วัดดอยคำ (26)

วัดดอยคำ (25)

วัดดอยคำ (30)

วัดดอยคำ (18)

วัดดอยคำ (19)

วัดดอยคำ (13)

วัดดอยคำ (14)

วัดดอยคำ (15)

วัดดอยคำ (16)

วัดดอยคำ (2)

วัดดอยคำ (3)

วัดดอยคำ (1)

วัดดอยคำ (9)

วัดดอยคำ (7)

วัดดอยคำ (8)

วัดดอยคำ (17)

วัดดอยคำ (20)

วัดดอยคำ (11)

วัดดอยคำ (10)

วัดดอยคำ (6)

วัดดอยคำ (5)

วัดดอยคำ (12)

วัดดอยคำ (4)

วัดดอยคำ (28)


Filed in: อำเภอเมือง, เที่ยววัด
รหัสทางไกลจังหวัดเชียงใหม่ (053): หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในเชียงใหม่
งานข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 
02-694-1222 ต่อ 8, 02-282-9773
ททท.ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่)  
053-248-604, 053-248-607
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 053-219-092, 053-219-291
สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่  
053-252-557, 053-233-178
ตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่  053-278-798,
053-248-974, 053-242-966 , 053-248-130
ตำรวจทางหลวง  053-242-441
สภ.อ.เมืองเชียงใหม่  053-814-313-4
สภ.อ.จอมทอง  053-341-193-4
สภ.อ.ช้างเผือก  053-218-443
สภ.อ.เชียงดาว  053-455-081-3
สภ.อ.ดอยสะเก็ด  053-495-491-3
สภ.อ.ดอยเต่า  053-469-019
สภ.อ.ฝาง  053-451-148
สภ.อ.พร้าว  053-475-312
สภ.อ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์  053-211-750
สภ.อ.แม่แจ่ม  053-485-110
สภ.อ.แม่แตง  053-471-317
สภ.อ.แม่ปิง  053-272-212
สภ.อ.แม่ริม  053-297-040
สภ.อ.แม่วาง  053-928-028
สภ.กิ่ง อ.แม่ออน  053-859-452
สภ.อ.แม่อาย  053-459-033
สภ.อ.เวียงแหง  053-477-066
สภ.อ.สะเมิง  053-487-090
สภ.อ.สันกำแพง  053-332-452 , 053-331-191
สภ.อ.สันทราย  053-491-949
สภ.อ.สันป่าตอง  053-311-122-3
สภ.อ.สารภี  053-322-997
สภ.อ.หางดง  053-441-801-3
สภ.อ.อมก๋อย  053-467-003
สภ.อ.ฮอด  053-461-101
รพ.จินดา  053-244-140 , 053-243-673
รพ.เชียงใหม่ เซ็นทรัล เมมโมเรียล  053-277-090-3
รพ.เชียงใหม่ราม   053-852-590-6
รพ.เซนต์ปีเตอร์ อาย  053-225-011-5
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) 053-221-122
รพ.แมคคอร์มิค 053-262-200-19
รพ.ลานนา 053-357-234-53
รพ.รวมแพทย์  053-273-576-7
รพ.นครพิงค์ 053-890-755-64
รพ.ดอยสะเก็ด 053-495-505
รพ.แม่อาย 053-459-036
รพ.สะเมิง 053-487-124-5
รพ.ฮอด 053-831-443
รพ.แม่แจ่ม 053-485-073
รพ.ดอยเต่า 053-833-098
รพ.ช้างเผือก  053-220-022 รพ.ประชาเวศ เชียงใหม่  053-801-999
รพ.ดารารัศมี  053-297-207
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.