วัดบุพพาราม

Written by | มิถุนายน 15, 2013 | ปิดความเห็น บน วัดบุพพาราม

เชียงใหม่โอนลี่ได้มีโอกาสไปทำธุระแถวกาดหลวง(กาดวโรรส) เลยมีโอกาสแวะวัดบุพพาราม วัดบุพพารามหรือ วัดเม็ง (วัดอุปปาใน) เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งเป็นวัดพี่วัดน้องกับ วัดชัยมงคล (วัดอุปานอก) สร้างปี พ.ศ. 2040 ในสมัย พระเมืองแก้วราชวงศ์มังราย หลังจากได้รับการบูรณะมีศาสนสถานและปูชนียวัตถุในวัดบุพพาราม ประกอบอีกมากมาย อาทิ 

อ๋อ… วัดบุพพาราม เป็นถนนเดินทางเดียวควรขับรถช้าเพราะถ้าหากเลยต้องกลับรถค่อนข้างไกลเลยสามารถจอดรถในวัดได้เลย

พระวิหารเล็ก เป็นพระวิหารไม้ศิลปะล้านนาที่เก่าแก่ ภายในเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธไชยลาภประสิทธิโชค พระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นประธาน

พระวิหารหลังใหญ่ เป็นพระวิหารก่ออิฐถือปูน ศิลปะล้านนาผสมพม่า

พระธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ศิลปะพม่า ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

บ่อน้ำทิพย์ เป็นบ่อน้ำดั้งเดิมที่มีมาก่อนการสร้างวัด เป็นบ่อน้ำในพระราชอุทยานของพระเจ้าติโลกราช 

หอพระมณเฑียรธรรม เป็นมณฑปปราสาททรงจัตุรมุข 2 ชั้น สร้างขึ้นในยุคปัจจุบัน ชั้นล่างจัดเป็นห้องสมุดศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา ผนังมีงานจิตรกรรมเรื่องราวในพุทธประวัติ ชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้สักนามว่า พระพุทธนเรศร์สักชัยไพรีพินาศ

วัดบุพพาราม ตั้งอยู่ที่ ถ.ท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วัดบุพพาราม (26) วัดบุพพาราม

วัดบุพพาราม (1) วัดบุพพาราม (2) วัดบุพพาราม (3) วัดบุพพาราม (4) วัดบุพพาราม (5) วัดบุพพาราม (6) วัดบุพพาราม (7) วัดบุพพาราม (8) วัดบุพพาราม (9) วัดบุพพาราม (10) วัดบุพพาราม (11) วัดบุพพาราม (12) วัดบุพพาราม (13) วัดบุพพาราม (14) วัดบุพพาราม (15) วัดบุพพาราม (16) วัดบุพพาราม (17) วัดบุพพาราม (18) วัดบุพพาราม (19) วัดบุพพาราม (20) วัดบุพพาราม (21) วัดบุพพาราม (22) วัดบุพพาราม (23) วัดบุพพาราม (24) วัดบุพพาราม (25)


Filed in: อำเภอเมือง, เที่ยววัด
รหัสทางไกลจังหวัดเชียงใหม่ (053): หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในเชียงใหม่
งานข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 
02-694-1222 ต่อ 8, 02-282-9773
ททท.ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่)  
053-248-604, 053-248-607
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 053-219-092, 053-219-291
สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่  
053-252-557, 053-233-178
ตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่  053-278-798,
053-248-974, 053-242-966 , 053-248-130
ตำรวจทางหลวง  053-242-441
สภ.อ.เมืองเชียงใหม่  053-814-313-4
สภ.อ.จอมทอง  053-341-193-4
สภ.อ.ช้างเผือก  053-218-443
สภ.อ.เชียงดาว  053-455-081-3
สภ.อ.ดอยสะเก็ด  053-495-491-3
สภ.อ.ดอยเต่า  053-469-019
สภ.อ.ฝาง  053-451-148
สภ.อ.พร้าว  053-475-312
สภ.อ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์  053-211-750
สภ.อ.แม่แจ่ม  053-485-110
สภ.อ.แม่แตง  053-471-317
สภ.อ.แม่ปิง  053-272-212
สภ.อ.แม่ริม  053-297-040
สภ.อ.แม่วาง  053-928-028
สภ.กิ่ง อ.แม่ออน  053-859-452
สภ.อ.แม่อาย  053-459-033
สภ.อ.เวียงแหง  053-477-066
สภ.อ.สะเมิง  053-487-090
สภ.อ.สันกำแพง  053-332-452 , 053-331-191
สภ.อ.สันทราย  053-491-949
สภ.อ.สันป่าตอง  053-311-122-3
สภ.อ.สารภี  053-322-997
สภ.อ.หางดง  053-441-801-3
สภ.อ.อมก๋อย  053-467-003
สภ.อ.ฮอด  053-461-101
รพ.จินดา  053-244-140 , 053-243-673
รพ.เชียงใหม่ เซ็นทรัล เมมโมเรียล  053-277-090-3
รพ.เชียงใหม่ราม   053-852-590-6
รพ.เซนต์ปีเตอร์ อาย  053-225-011-5
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) 053-221-122
รพ.แมคคอร์มิค 053-262-200-19
รพ.ลานนา 053-357-234-53
รพ.รวมแพทย์  053-273-576-7
รพ.นครพิงค์ 053-890-755-64
รพ.ดอยสะเก็ด 053-495-505
รพ.แม่อาย 053-459-036
รพ.สะเมิง 053-487-124-5
รพ.ฮอด 053-831-443
รพ.แม่แจ่ม 053-485-073
รพ.ดอยเต่า 053-833-098
รพ.ช้างเผือก  053-220-022 รพ.ประชาเวศ เชียงใหม่  053-801-999
รพ.ดารารัศมี  053-297-207
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.