ฟ้อนผีเจ้า ผีนาย ฟ้อนผีมด

Written by | เมษายน 25, 2013 | 0

ฟ้อนผีเจ้า ผีนาย ฟ้อนผีมด ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 24-04-2556 เป็นอีกหนึ่งปีที่เวียนมาอีกครั้งในการ ฟ้อนผีเจ้า ผีนาย ฟ้อนผีมด ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ของคนเชียงใหม่ซึ่งประเพณีการฟ้อนผีมด ผีเม็ง และผีเจ้านาย เป็นประเพณีการเซ่นสังเวยบรรพบุรุษของชาวล้านนาซึ่งนับถือและปฏิบัติกันมาแต่โบราณ

ภายในงานก็จะมี อาหาร เหล้า ของคาวหวาน เครื่องเซ่นไหว้แบบล้านนา ถวายกันแบ่งเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจน นอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจคือแต่ละคนที่มาร่วมพิธีจะมีเครื่องแต่งกายแบบกลุ่มของตัวเอง แล้วหลังจากนั้นก็จะพากันเต้นรำในจังหวะของตัวเองเพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นช่วงๆ ไป

กิจกรรมจะจัดที่หน้าลาน อนุสาวรีย์สามกษัตริย์

การฝ้อนผีเจ้า ผีนาย ฝ้อนผีมด (20)

การฝ้อนผีเจ้า ผีนาย ฝ้อนผีมด (19)

การฝ้อนผีเจ้า ผีนาย ฝ้อนผีมด (18)

การฝ้อนผีเจ้า ผีนาย ฝ้อนผีมด (17)

การฝ้อนผีเจ้า ผีนาย ฝ้อนผีมด (21)

  การฝ้อนผีเจ้า ผีนาย ฝ้อนผีมด (16)

  การฝ้อนผีเจ้า ผีนาย ฝ้อนผีมด (14)

การฝ้อนผีเจ้า ผีนาย ฝ้อนผีมด (13)

การฝ้อนผีเจ้า ผีนาย ฝ้อนผีมด (11)

การฝ้อนผีเจ้า ผีนาย ฝ้อนผีมด (10)

การฝ้อนผีเจ้า ผีนาย ฝ้อนผีมด (9)

การฝ้อนผีเจ้า ผีนาย ฝ้อนผีมด (8)

การฝ้อนผีเจ้า ผีนาย ฝ้อนผีมด (7)

การฝ้อนผีเจ้า ผีนาย ฝ้อนผีมด (6)

การฝ้อนผีเจ้า ผีนาย ฝ้อนผีมด (5)

การฝ้อนผีเจ้า ผีนาย ฝ้อนผีมด (4)

การฝ้อนผีเจ้า ผีนาย ฝ้อนผีมด (3)

การฝ้อนผีเจ้า ผีนาย ฝ้อนผีมด (2)


Filed in: กิจกรรมกลางแจ้ง, อำเภอเมือง
รหัสทางไกลจังหวัดเชียงใหม่ (053): หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในเชียงใหม่
งานข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 
02-694-1222 ต่อ 8, 02-282-9773
ททท.ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่)  
053-248-604, 053-248-607
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 053-219-092, 053-219-291
สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่  
053-252-557, 053-233-178
ตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่  053-278-798,
053-248-974, 053-242-966 , 053-248-130
ตำรวจทางหลวง  053-242-441
สภ.อ.เมืองเชียงใหม่  053-814-313-4
สภ.อ.จอมทอง  053-341-193-4
สภ.อ.ช้างเผือก  053-218-443
สภ.อ.เชียงดาว  053-455-081-3
สภ.อ.ดอยสะเก็ด  053-495-491-3
สภ.อ.ดอยเต่า  053-469-019
สภ.อ.ฝาง  053-451-148
สภ.อ.พร้าว  053-475-312
สภ.อ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์  053-211-750
สภ.อ.แม่แจ่ม  053-485-110
สภ.อ.แม่แตง  053-471-317
สภ.อ.แม่ปิง  053-272-212
สภ.อ.แม่ริม  053-297-040
สภ.อ.แม่วาง  053-928-028
สภ.กิ่ง อ.แม่ออน  053-859-452
สภ.อ.แม่อาย  053-459-033
สภ.อ.เวียงแหง  053-477-066
สภ.อ.สะเมิง  053-487-090
สภ.อ.สันกำแพง  053-332-452 , 053-331-191
สภ.อ.สันทราย  053-491-949
สภ.อ.สันป่าตอง  053-311-122-3
สภ.อ.สารภี  053-322-997
สภ.อ.หางดง  053-441-801-3
สภ.อ.อมก๋อย  053-467-003
สภ.อ.ฮอด  053-461-101
รพ.จินดา  053-244-140 , 053-243-673
รพ.เชียงใหม่ เซ็นทรัล เมมโมเรียล  053-277-090-3
รพ.เชียงใหม่ราม   053-852-590-6
รพ.เซนต์ปีเตอร์ อาย  053-225-011-5
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) 053-221-122
รพ.แมคคอร์มิค 053-262-200-19
รพ.ลานนา 053-357-234-53
รพ.รวมแพทย์  053-273-576-7
รพ.นครพิงค์ 053-890-755-64
รพ.ดอยสะเก็ด 053-495-505
รพ.แม่อาย 053-459-036
รพ.สะเมิง 053-487-124-5
รพ.ฮอด 053-831-443
รพ.แม่แจ่ม 053-485-073
รพ.ดอยเต่า 053-833-098
รพ.ช้างเผือก  053-220-022 รพ.ประชาเวศ เชียงใหม่  053-801-999
รพ.ดารารัศมี  053-297-207
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.