บุคคลสำคัญของล้านนา

Written by | มิถุนายน 1, 2013 | ปิดความเห็น บน บุคคลสำคัญของล้านนา

บุคคลสำคัญด้านการเมืองการปกครอง

พระเจ้ากาวิละ (ประวัติ) พระยาธัมมลังกา (ประวัติ) พระยาคำฝั้น (ประวัติ) พระยาพุทธวงศ์(ประวัติ)
พระเจ้ามโหตรประเทศ (ประวัติ) พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ (ประวัติ) พระเจ้าอินทวิชยานนท์ (ประวัติ) เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ (ประวัติ)
พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ (ประวัติ) พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ (ประวัติ) พระเจ้าอินทวิชยานนท์ พระเจ้าอินทวิชยานนท์
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี (ประวัติ) พระราชชายาเจ้าดารารัศมี (ประวัติ) พระราชชายาเจ้าดารารัศมี (ประวัติ) พระราชชายาเจ้าดารารัศมี (ประวัติ)
เจ้าสุธิวงศ์ (คำตั๋น สิโรรส) เจ้าอุปราชบุญทวงศ์ พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า
ดิลกนพรัฐ
เจ้าอุตรการโกศล
(เจ้าน้อยศุขเกษม)
แม่เจ้าทิพเนตร แม่เจ้าจามรี ณ เชียงใหม่ หม่อมบัวเขียว ณ เชียงใหม่ เจ้าอุบลวรรณา
แม่เจ้าทิพเกสร (เทพไกรสร) แม่เจ้าทิพเกสร (เทพไกรสร) เจ้าอุบลวรรณา เจ้าอุบลวรรณา
เจ้าบุรีรัตน์ (น้อยแก้ว) เจ้าราชวงศ์ (เจ้าน้อยเราแก้ว) เมืองเชียงใหม่ เจ้าราชวงศ์เมืองลำปาง เจ้าพิริยะเทพวงศ์

บุคคลสำคัญทางศาสนา

ครูบาศรีวิชัย ครูบาศรีวิชัย ครูบาศรีวิชัย หลวงปู่แหวนสุจิณโณ
หลวงปู่เกษม เขมโก หลวงปู่ครูบาหม่อนเจ้าอินตา หลวงปู่ครูบาอินตา อินทปัญโญ ครูบาชัยวงศาพัฒนา(ครูบาวงศ์)

ศิลปินล้านนา   

จรัล มโนเพ็ชร เจริญ  มาลาโรจน์ พ่อครูสิงห์แก้ว มโนเพ็ชร แสงดา บันสิทธิ์
(ศิลปินแห่งชาติสาขาการทอผ้า)
จันทร์สม สายธารา บัวซอน ถนอมบุญ บัวชุม จันทร์ทิพย์ บุญศรี รัตนัง
ก้อนแก้ว อินต๊ะก๋อน รวีวรรณ บุญชัย เฉลิมศรี พรหมสุวรรณ์ แสงชัย สิงหวิบูลย์
ยุพา สุขเกษม ศิริพงษ์ ศรีโกไสย ดำรงค์ ชัยเพ็ชร์ อินศรี กรรณิกา
แม่จันทร์พลอย วิจิตรา
(เครื่องเขิน)
อินสนธ์ วงศ์สาม เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

บุคคลผู้ทำประโยชน์แก่ล้านนา

ชรวย ณ สุนทร นวลฉวี เสนาคำ สุรินทร์ ชาตนนท์ ครูมุกดา อินต๊ะสาร
คุณนวลสวาท (ลังกาพินธุ์) เปาโรหิตย์ บุญเสริม สาตราภัย  

Filed in: ประวัติเชียงใหม่
รหัสทางไกลจังหวัดเชียงใหม่ (053): หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญในเชียงใหม่
งานข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. 
02-694-1222 ต่อ 8, 02-282-9773
ททท.ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่)  
053-248-604, 053-248-607
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 053-219-092, 053-219-291
สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่  
053-252-557, 053-233-178
ตำรวจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่  053-278-798,
053-248-974, 053-242-966 , 053-248-130
ตำรวจทางหลวง  053-242-441
สภ.อ.เมืองเชียงใหม่  053-814-313-4
สภ.อ.จอมทอง  053-341-193-4
สภ.อ.ช้างเผือก  053-218-443
สภ.อ.เชียงดาว  053-455-081-3
สภ.อ.ดอยสะเก็ด  053-495-491-3
สภ.อ.ดอยเต่า  053-469-019
สภ.อ.ฝาง  053-451-148
สภ.อ.พร้าว  053-475-312
สภ.อ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์  053-211-750
สภ.อ.แม่แจ่ม  053-485-110
สภ.อ.แม่แตง  053-471-317
สภ.อ.แม่ปิง  053-272-212
สภ.อ.แม่ริม  053-297-040
สภ.อ.แม่วาง  053-928-028
สภ.กิ่ง อ.แม่ออน  053-859-452
สภ.อ.แม่อาย  053-459-033
สภ.อ.เวียงแหง  053-477-066
สภ.อ.สะเมิง  053-487-090
สภ.อ.สันกำแพง  053-332-452 , 053-331-191
สภ.อ.สันทราย  053-491-949
สภ.อ.สันป่าตอง  053-311-122-3
สภ.อ.สารภี  053-322-997
สภ.อ.หางดง  053-441-801-3
สภ.อ.อมก๋อย  053-467-003
สภ.อ.ฮอด  053-461-101
รพ.จินดา  053-244-140 , 053-243-673
รพ.เชียงใหม่ เซ็นทรัล เมมโมเรียล  053-277-090-3
รพ.เชียงใหม่ราม   053-852-590-6
รพ.เซนต์ปีเตอร์ อาย  053-225-011-5
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) 053-221-122
รพ.แมคคอร์มิค 053-262-200-19
รพ.ลานนา 053-357-234-53
รพ.รวมแพทย์  053-273-576-7
รพ.นครพิงค์ 053-890-755-64
รพ.ดอยสะเก็ด 053-495-505
รพ.แม่อาย 053-459-036
รพ.สะเมิง 053-487-124-5
รพ.ฮอด 053-831-443
รพ.แม่แจ่ม 053-485-073
รพ.ดอยเต่า 053-833-098
รพ.ช้างเผือก  053-220-022 รพ.ประชาเวศ เชียงใหม่  053-801-999
รพ.ดารารัศมี  053-297-207
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.