204 ตำบลเชียงใหม่

แผ่นที่ตำบลในเชียงใหม่ แนะนำที่กิน แนะนำที่เที่ยวที่พักของตำบลในเชียงใหม่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์  รหัสไปรษณีย์  ชื่อหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลในเชียงใหม่ รวมข้อมูลประชากร ลักษณะภูมิประเทศ ฤดู อาชีพ สูนย์ราชการในแต่ละตำบลในเชียงใหม่

 

อำเภอเมืองเชียงใหม่

อำเภอแม่ริม

อำเภอแม่แจ่ม

อำเภอเชียงดาว

อำเภอดอยสะเก็ด

อำเภอแม่ออน

อำเภอสะเมิง

อำเภอจอมทอง

อำเภอพร้าว

อำเภอสันกำแพง

อำเภอฝาง

อำเภอสันทราย

อำเภอสารภี

อำเภอสันป่าตอง

อำเภอแม่แตง

อำเภอหางดง

อำเภอแม่อาย

อำเภอเวียงแหง

อำเภอดอยหล่อ

อำเภอไชยปราการ

อำเภอแม่วาง

อำเภอดอยเต่า

อำเภอฮอด

อำเภออมก๋อย

อำเภอกลัยาณิวัฒนา

 
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.